GIMNAZJALIŚCI

22 maja odbyło się w ramach akcji: Drzwi I Liceum zawsze otwarte - "Popołudnie dla Gimnazjalistów i ich Rodziców". Dziękujemy przybyłym z Sokołowa oraz tym, którzy przyjechli z powiatów ościennych, a nawet dalszych.

wiecej

wiecej

Od czasu pierwszego rankingu "Perspektyw", od roku 1992, I Liceum im. Marii Sklodowskiej-Curie znajduje się w honorowej grupie pięciuset najlepszych liceów w Polsce. Jest to zasługa wieloletniego wysiłku społeczności szkolnej, z którego niezmiennie jesteśmy dumni.

wiecej
2016 - 2017

28 kwietnia 2017 -Pożegnanie uczennic, uczniów klas maturalnych.

 

wiecej
Dzięki pomysłom i zaangażowaniu Karoliny Krasnodębskiej i Weroniki Pietrzykowskiej, I Liceum ponownie weźmie udział w pracach Sejmu Dzieci i Mlodzieży. Zadania jak zawsze koordynuje nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii Monika Ługowska. Życzymy powodzenia w czerwcu.
wiecej
"Chemia w laboratorium" to ważny projekt I Liceum, prowadzony dla uczniów klas o różnych zainteresowaniach, ale jednakowej pasji chemicznej. 21 kwietnia klasa pierwsza politechniczna odbyła zajęcia w laboratorum Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Projekt koordynuje nauczyciel Bożena Walenciej.
 
wiecej
Izabella Tomczuk w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Niemieckojęzycznej.
 
wiecej
Zajęcia w słynnej pracowni fizyki C11 w czasie Drzwi Otwartych I Liceum to kolejna odsłona współpracy I Liceum z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej trwającej już kilkanaście lat. Pomysłodawca, koordynator przedsięwzięcia (bogatego w róznorodne zdarzenia) Jarosław Krakowski opisał presiżowy projekt.
 

 

wiecej

24 kwietnia 2017 mieliśmy zaszczyt otwarcia wszystkich drzwi I Liceum przed gimnazjalistami i ich nauczycielami... Dzień Drzwi Otwartych I Liceum był wspaniały jak w minionych latach, jednak miał też swój niepowtarzalny klimat.

 

wiecej
Joanna Jesionowska i Olga Gąsowska - po odniesieniu sukcesu w 62. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim - wystapiły w Radomiu. Gratulujemy talentu także Milenie Boguckiej. Podczas mazowieckiego etapu konkursu Olga Gąsowska zajęła pierwsze miejsce, a Joanna Jesionowska otrzymała wyróżnienie. To wielkie osiągnięcie nie tylko dla szkoły, lecz także dla miasta.
Recytatorki przygotowuje opiekunka szkolnego koła teatralnego "Preteksty" Urszula Kosieradzka.  
 
wiecej
DZIEŃ ZIEMI W I LICEUM

21 kwietnia 2017 roku I Liceum uczciło Dzień Ziemi. Nie zabrakło słodkości i uśmiechu na twarzach uczniów. Wszyscy chętnie włączyli się w konkursy przygotowane przez Samorząd Uczniowski.

wiecej

21 kwietnia 2017 odbyły się zajęcia "Wędrujący Filmoznawca" jako efekt wygranej w konkursie na udział szkół w projekcie warszawskiej Filmoteki Narodowej. W warsztatach wzięli udział uczniowie klasy drugiej i pierwszej humanistycznej oraz osobno nauczyciele języka polskiego.

wiecej
BIBLIOTECZNE SPOTKANIA Z PASJĄ

Profesor Maria Starnawska oraz: dr Rafał Roguski, student Damian Fiołek i student Radosław Kłopotowski reprezentowali Wydział Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. profesor Starnawska przygotowała arcyciekawy wykład o templariuszach na ziemi łukowskiej.

wiecej

12 kwietnia 2017 odbyły się pierwsze zajęcia dla uczniów klas IA i IE wpisane w projekt  unijny MAKEITREAL realizowany w ramach programu ERASMUS +. Zajęcia prowadzili wykładowcy Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej: dr inż. Przemysław Duda i mgr inż. Artur Sobczyk we współpracy z nauczycielami liceum, którzy odbyli szkolenie w Salonikach. W projekcie MAKEITREAL  (także innych do których przystąpimy) będą mogli brać udział przyszli uczniowie klas pierwszych liceum. Projekt koordynuje nauczyciel fizyki Jarosław Krakowski.

wiecej
Klasa pierwsza humanistyczna odbyła wycieczkę do Warszawy. Punkt główny to wykład w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach współpracy I Liceum z prestiżową szkołą wyzszą. Dzięki gościnności klasy pierwszej humanistycznej wszelkich atrakcji doświadczyło także kilka osób z innych klas. Podziękowania dla I C.
 

 

wiecej
Katarzyna Kondracka, Iryna Prylepa i Jakub Lachowski reprezentowali szkołę podczas XXXI I Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza PUSZKINIANA 2017. Jakub Lachowski zajął czwarte miejsce. Wszyscy uczestnicy nie po raz pierwszy wyeksponowali swe nieprzeciętne talenty. Szkolnymi opiekunami konkursu są: Agnieszka Babicka, Sylwester Mosiej.
 
wiecej

Olimpiada Tematyczna "Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego" potwierdziła talent, wiedzę, umiejętności uczennicy klasy pierwszej humanistycznej Patrycji Kosowskiej. Gratulacje dla znawczyni historii Polski i nauczyciela historii Izabeli Staręgi oraz wychowawczyni klasy pierwszej humanistycznej Urszuli Kosieradzkiej.

 

wiecej
Piotr Derlicki, Jakub Mazurek, Aleksandra Sobieska są w ścisłej czołówce matematycznej kraju. Sukces w międzynarodowym konkursie zapewne jest początkiem ich wspaniałej kariery matematycznej i z dziedzin pokrewnych. Gratulujemy Rodzicom Piotra, Jakuba i Aleksandry. Wyjazd do Brześcia na finał konkursu zorganizowała matematyk Urszula Kołodziejczuk.
 
wiecej

Dzięki wieloletnim działaniom nauczyciela fizyki Jarosława Krakowskiego, między innymi obejmującymi współpracę z Politechniką Warszawską, możliwy stał się udział I Liceum w programie Erasmus, co jest bardzo prestiżowe dla społeczności szkolnej i mamy nadzieję miasta. Przygoda z Erasmusem efektownie rozpoczęta. Czekamy na dalsze wielkoformatowe wydarzenia. Nauczyciele współpracujący: Beata Małko Gul, Krystyna Skorupka, Walenty Walenciej.


wiecej

Szkolny Klub Krwiodawców obchodzi wspaniały jubileusz - dziesięciolecie istnienia. Świętowanie Klubu może być tylko jedno - poprzez zorganizowanie kolejnej akcji krwiodawstwa, działania bezpośrednio ratującego zdrowie i życie człowieka. Wyrazy głebokiego uznania, szacunku dla obecnych krwiodawców z I Liceum i krwiodawców-absolwentów szkoły, a także oddanego opiekuna Szkolnego Koła Krwiodawców, nauczyciela matematyki Jana Niemirki.

wiecej

Do etapu finałowego Międzynarodowego Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polskiego Konkursu Matematycznego zakwalifikowali się: Aleksandra Sobieska, Jakub Derlicki, Piotr Mazurek. Gratulujemy im oraz nauczycielowi matematyki Walentemu Walenciejowi wspaniałego, międzynarodowego sukcesu.

 

wiecej

Komitet LXVI Olimpiady Fizycznej potwierdza, iż Jakub Sikorski został zakwalifikowany do drugiego stopnia olimpiady przedmiotowej. Gratulujemy uczniowi oraz nauczycielowi fizyki Jarosławowi Krakowskiemu. Wydarzenie jest bardzo prestiżowe i wzbudza szczególny podziw.

wiecej
POLSKO - NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEZY: I LICEUM I KGS NEUSTADT

Stereotypy należy odrzucać i wybierać bezpośrednie spotkania oraz zadania wymagające współpracy. Jeden z etapów spotkań z młodzieżą ze szkoły niemieckiej już należy do przeszłości. Etap wspaniały, zrealizowany dzięki uczennicom i uczniom obu narodów we wszystkich aspektach na oceną celującą. Podziękowania dla wszystkich Rodziców za gościnność, wszelki podjęty trud. Z młodzieżą I Liceum zadanie współpracy podjęły nauczycieli języka niemieckiego w I Liceum - Monika Jeżowska, Wiesława Witkowska, Ewa Artych.


wiecej

W maju 2015 roku została podpisana umowa partnerska między I LO a  Kooperatywną Szkołą Zbiorczą KGS Neustadt am Rübenberge koło Hanoweru, której celem jest wymiana międzykulturowa, kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, wzajemnego szacunki i otwartości. 21-28 maja 2016 postanowienia zapisane w umowie przybierają realne kształty. I LO jest gospodarzem polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z dyrektorem KGS Neustadt am Rübenberge Tobiasem Hunfeldem. Wywiad przeprowadziła germanistka I Liceum Monika Jeżowska.


wiecej
wiecej
PROJEKT HISTORYCZNY "OCALIĆ DLA INNYCH"
Kazda osoba ma w domowych szufladach mniej czy bardziej stare zdjęcia, zapiski, odznaczenia... Moze warto je upowszechnić, ujawnić, zaprezentowac innym? Może historia przeciętna w naszych oczach dla innych będzie fascynująca... Zapraszamy do udziału w projekcie historycznym "Ocalić dla innych".

 

wiecej
BIP RSS
 
CMS Toruń