KRONIKA

11 czerwca - Święto Młodych Tej Ziemi

 

Młodzież I Liceum brała udział w Święcie Młodych Tej Ziemi. Koordynatorami, opiekunami byli: siostra Lucyna Nasiłowska, Jan Niemirka. Miejscem spotkania były błonie drohiczyńskie pod Kopcem Pamięci. Wśród osób, którespotkaliśmy byli przedstawciele wielu środowisk, nie tylko szkolnych i duszpasterskich. Spotkanie miało formę festiwalu. Głównym organizatorem był ksiądz Andrzej Lubowski i prezes KSM Diecezji Drohiczyńskiej - Rafał Siwek. Wśród zaproszonych gości między innymi: Jan Pospieszalski, a także Przemysław Babiarz, psycholog Szymon Grzelak, ksiądz Robert Grzybowski, ksiądz Krzysztof Grzybowski, Sławomir Arseniuk - opiekun projektu "Nie śpijcie! Nie!". Swoistą atrakcją był  przyjazd czterdziestu motocyklistów z Bielska Podlaskiego z księdzem Januszem Szymańskim. Wzięli udział w zbiórce pieniędzy dla powodzian, a także ucznia naszego liceum - Krzysztofa Krasnodębskiego. 

Mszy świętej przewodniczył Biskup Drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz. Wieczorem odbył się Koncert Galowy XVII Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej, rozstrzygnięto konkursy. Symboliczny stał się marsz z pochodniami na Kopiec Pamięci Podlasia, po Krzyże Jedności. 

Warto zachować w pamięci jeszcze jeden powód drohiczyńskiego spotkania - piętnastą rocznicę powołania do istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.  

                                                                                                     Magda Sobolewska z klasy II C

BIP RSS
 
CMS Toruń