KRONIKA

3 maja - obchody Święta Konstytucji

 

Konstytucja 3 Maja to ustawa zasadnicza z 1791, uchwalona na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne, jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, będąca wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalająca podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Postanowienia Konstytucji centralizowały państwo, znosząc odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Za religię panującą uznano katolicyzm, przy zupełnej tolerancji innych, uznanych przez państwo wyznań. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy: władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy Sejm, składający się ze szlachty-posesjonatów (204 posłów) i 24 plenipotentów miast.
Próba przeprowadzenia reform zosta
ła przekreślona już w połowie 1792. Przyczyniła się do tego Targowica i wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczpospolitej. Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie (po Stanach Zjednoczonych) ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Uczniowie i nauczyciele I Liceum pamiętają o uczczeniu rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Odbył się konkurs plastyczny poświecony tematyce związanej z obchodami wspomnianej rocznicy. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IA, ID i IE.

Jury w składzie:
Joanna Pawluk, Marta Winczaruk, Przemysław Jaczewski, Kacper Krusiewicz
wył
oniło laureatów konkursu:
1.      Paulina Kruk – IA,
2.      Filip Żero - IA,
3.      Paulina Radomska – ID,
4.      Martna Tomasiuk – IA.
Wszystkie prace uczniów można było zobaczyć na szkolnym korytarzu. 

Uczniowie klas drugich i pierwszych obejrzeli prezentację poświęconą Konstutucji 3 Maja, wykonaną pod opieką p. Moniki Ługowskiej, co stało się punktem wyjścia do rozmów o dzisiejszej roli konstytucji.

 
        I.Staręga, M.Ługowska, E.Frączek

 

BIP RSS
 
CMS Toruń