Aktualności

Aktualności

2021-01-07 ABSOLWENCI I LICEUM

  

A B S O L W E N C I, A B S O L W E N T K I

I  L I C E U M


 

 

W szkolnym archiwum mamy wiele spisanych wspomnień. Utworzyły one swego czasu trzy książki o I Liceum im.Marii Skłodowskiej-Curie. Ich powstaniu sprzyjały jubileusze. Za kilka lat nowy jubileusz. W związku z tym zachęcamy do zapisania swoich wspomnień, relacji innych osób; starszych i młodszych, nawet najmłodszych. Może ktoś zdecyduje się na przesłanie skanu zdjęcia szkolnego czy dokumentu: zaproszenia na studniówkę, dyplomu z konkursu, zawodów sportowych, zdjęcia drobiazgu ze szkolnego życia...Można też przekazać informacje o ukończonych studiach, sukcesach naukowych, sportowych, artystycznych, rodzinnych. 

Wspomnienia starszych absolwentów są TUTAJ.


 

 

A G A T A   S K O R U P K A

 

Informacje o młodszych absolwentach otwiera wiadomość o pamiętanej przez wielu nauczycieli Agacie Skorupce.

Uczyła się w klasie humanistycznej, w której wychowawczynią była innowacyjna anglistka i filolog klasyczna Joanna Trandziuk. Agata Skorupka ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, następnie ekonomię w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie jest doktorantką Machine Learning na SGH i asystentką wizytującą na Ryerson University Toronto - CyberSecurity Research Lab (CRL). 

I Liceum współpracuje naukowo z Uniwersytetem Warszawskim oraz Szkołą Główną Handlową, uczelniami macierzystymi absolwentki Agaty Skorupki.

Mamą Agaty Skorupki jest matematyczka Krystyna Skorupka, długoletnia opiekunka Szkolnego Koła Caritas, jakie założyła w I Liceum wraz z księdzem Romanem Szczypą (obecnie w Wielkiej Brytanii na misjach), propagatorka konkursów matematycznych, działalności wolontariackiej.

Klasa humanistyczna Agaty Skorupki bardzo lubiła dyskutować. Bywała w dobrym słowa znaczeniu niepokorna i stawiała nauczycielom wyzwania. Agata Skorupka celowała w niekonwencjonalnych ujęciach zagadnień literackich i lubiła spory naukowe z Januszem Krakowiakiem (także absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego). Szybko ujawniła, że chce zmieniać świat, gdziekolwiek będzie.

  

 

 

 


 

                                                                                                                                                                       ak

BIP RSS
 
CMS Toruń