KRONIKA

Akcja "Sprzątanie Świata" (19 września)

 

Akcja "Sprzątanie Świata"


19 września br. klasa IIIF, jako oddział o profilu przyrodniczym, wraz z Panią Moniką Pasik oraz z Panią Anną Burzyńską, udała się na coroczną akcję "Sprzątanie Świata".

Wyruszyliśmy całą grupą spod szkoły i udaliśmy się na ul. Kosowską. Właśnie tam rozpoczeliśmy porządkowanie naszego miasta. Z każdym dystansem naszej drogi coraz więcej worków napełniało się odpadami. Następnym etapem naszej akcji był odcinek ul. Szkolnej. Również tam udalo się oczyścić chodniki oraz trawniki ze śmieci. W ciągu dwóch godzin, jakie mieliśmy przeznaczone na wyjście, staraliśmy się zrobić jak najwięcej i jak najlepiej wykonać powierzone nam zadanie oraz choć trochę zminimalizować zaśmiecenie sokołowskiego środowiska.

Bardzo cieszy nas fakt, że to właśnie my zostaliśmy powołani do tego zadnaia. Mogliśmy w ten sposób przyczynić się do poprawy wyglądu miasta, ale też jako klasa przyrodnicza poczuwamy się do dbania o porządek i poszanowania natury. 


 

Krótko o akcji "Sprzątanie Świata"

Akcja "Sprzątanie Świata" to ekologiczna kampania społeczna wywodząca się z Australii, gdzie została zainicjowana przez Ina Kiernana w 1989 roku. W Polsce zapoczątkowała ją Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Miało to miejsce w 1994 roku.

Ogólnym celem jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej ludzi oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Propaguje ona działania, które ograniczają powstawanie odpadów, recykling oraz świadmość selektywnej zbiórki. Na rzecz akcji przeprowadzane są różnego rodzaju konkursy ekologiczne, sadzenie drzew czy też festyny. Mnóstwo ofert zachęcających wszystkich do przemyślenia swojego postępowania i nakłonienia ku jego zmianie. W przedsięwzięcie angażują się przede wszystkich uczniowie, harcerze i członkowie stowarzyszeń ekologicznych, wspierani są przez placówki oświatowe oraz władze lokalne.


 

Apel: Czystość środowiska, w którym żyjemy zależy przede wszystkim od nas samym. Dlatego też zwróćmy uwagę na nasze postępowanie, zastanówmy się nad konsekwencjami jakie z tego wynikną. Nie bójmy się zwrócić również uwagi osobom, które w sposób naganny wyrzucają śmieci w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. 

 

 

Karolina Olucha

BIP RSS
 
CMS Toruń