KRONIKA

Audycja o Januszu Korczaku (19 grudnia)

 

Z okazji kończącego się Roku Janusza Korczaka, przypominamy kilka myśli wielkiego pedagoga:

 

"Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć.

Pamiętaj, że my ich nie znamy"

 

"Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć,

a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało"

 

"Szu­kaj włas­nej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać.

Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków.

Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim"

 

Audycję o Januszu Korczaku przygotowały:

Sylwia Kamińska, Aleksandra Tararuj

Elwira Mirończuk, Kinga Zawadzka z klasy I B

Dziękujemy za pomoc

Julii Ołtusek,

Łukaszowi Siwinskiemu i Adrianowi Skomorusze z klasy II A

BIP RSS
 
CMS Toruń