KRONIKA

Debata miejska (10 grudnia)

 

Przedsięwzięcie objął Honorowym Patronatem Burmistrz Miasta Sokołów Sokołów Podlaski – Bogusław Karakula.

Na debatę zostali zaproszeni wszyscy, którzy mają jakikolwiek wkład w szeroko pojęte bezpieczeństwo w naszym mieście. Organizatorzy debaty - nauczyciele Publicznego Gimnazjum Nr 2 podkreślali, że nie chodzi tylko o bezpieczeństwo na ulicach, ale raczej w środowisku szkolnym i poza nim, także w odniesieniu do sposobu spędzania wolnego czasu.

W pierwszej części spotkania zaproszeni goście z sokołowskich instytucji - Sokołowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, Straż Pożarna, Centrum Pomocy Socjalnej, Ośrodek Sportu i Rekreacji - przedstawili swoje oferty dla dzieci i młodzieży. natomiast Burmistrz przedstawił najbliższe plany dotyczące bezpieczeństwa i szczegółowo omówił sprawy związane z monitoringiem.
W drugiej części uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przedstawili spostrzeżenia dotyczące bezpiecznych i niebezpiecznych obszarów Sokołowa, oferty zajęć pozalekcyjnych, a także swoje postulaty w zakresie tego czego im brakuje na terenie miasta.

Bardzo istotne było to, iż młodzież ze wszystkich szkół przy tej okazji dokonała swoistej diagnozy funkcjonowania naszej miejscowości, wskazała miejsca gdzie czuje się bezpiecznie, określiła to, co mogłoby poprawić ten stan. Uczniowie przekazali informacje z czego są zadowoleni, a co budzi ich sprzeciw. Swoje postulaty przekazali władzom miasta.
Propozycje pojawiały się różne. Były takie, które są wspólne dla różnych grup wiekowych, np. młodzieżowa rada miasta, lodowisko, skate park, były i takie, które wyrażały odrębne spostrzeżenia.
Czteroosobowa delegacja naszej szkoły: Aneta Soszyńska, Magda Kwasik, Paulina oraz Tomasz Zawadzki,przedstawiła postulaty uczniów liceum i wręczyła je Burmistrzowi w postaci kolorowego plakatu.

Po prezentacjach szkół odbył się panel dyskusyjny.
Całemu przedsięwzięciu przyglądało się trzech niezależnych obserwatorów zaproszonych przez organizatorów.

Dorośli, zarządzający miastem pokazali, że nie jest im obojętne, co myślą najmłodsi mieszkańcy Sokołowa, którzy być może niedługo będą ich następcami.


Wnioski? Burmistrz zadeklarował chęć kontynuowania współpracy z młodzieżą i prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu spotka się z dyrektorami szkół aby porozmawiać o konkretnych sprawach dotyczących działalności Młodzieżowej Rady Miasta. Poprosił też o przekazanie mu wszystkich postulatów z poszczególnych placówek i obiecał uwzględniać je przy kolejnych projektach modernizacyjnych.

Pewnie nie wszystko uda się zrealizować, ale najtrudniej jest zrobić pierwszy krok – my mamy go już za sobą! Teraz musimy wspólnie dopilnować, by go nie zaprzepaścić i pokazać młodym mieszkańcom Sokołowa, że ich głos się liczy i jest brany pod uwagę.

 

Małgorzata Bartosiak
pedagog szkolny

OTO PUSTULATY UCZNIÓW NASZEGO LICEUM

BIP RSS
 
CMS Toruń