KRONIKA

Finał teleturnieju "Jeden z dziesięciu" (9 maja)

 

Hubert Maliszewski - abiturient, były uczeń klasy matematyczno-geograficznej, jako druga osoba w historii I Liceum, wziął udział w prestiżowym teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Transmisja zmagań miała miejsce 9 maja, tuż po egzaminie z języak angielskiego (poziom rozszerzony).

Hubert Maliszewski był najmłodszym uczestnikiem edycji teleturnieju. Zdobył największą ilość punktów i widoczną sympatię redaktora Tadeusza Sznuka. Grał odważnie, odpowiadał błyskotliwie, zdecydowanie. Wyrazy uznania za wiedzę, styl udzielania odpowiedzi i zachowania, i oczywiście za odwagę. Podziękowania za reprezentowanie miasta i szkoły. Gratulacje dla Rodziców Huberta Maliszewskiego.

Huberta Maliszewskiego na pewno także zapamiętany jako bardzo odpowiedzialnego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Niech spełnią się życzenia złożone Hubertowi Maliszewskiemu przez Tadeusza Sznuka.

BIP RSS
 
CMS Toruń