KRONIKA

Historyczna olimpiada tematyczna (22 marca)

 

OLIMPIADA TEMATYCZNA
 
LOSY ZOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO ...
 

 
22 III 2016, w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie,  odbył się etap wojewódzki Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w l. 1531–1683. Od Obertyna do Wiednia.

Naszą szkołę reprezentowali Jakub Dmowski i Maksymilian Lech. Obaj zaprezentowali wysoki poziom wiedzy i osiągnęli bardzo dobre wyniki.
Podczas Olimpiady uczniowie musieli wykazać się szczegółową wiedzą z następujących  zagadnień: dynastie elekcyjne, prawo i polityka wewnętrzna, polityka zagraniczna, wojny Rzeczypospolitej, traktaty - rozejmy - układy pokojowe; geografia polityczna ziem Rzeczypospolitej, heraldyka, hetmani, reformy i przemiany struktury sił zbrojnych; przemysł zbrojeniowy; pomniki tryumfu (architektura), architektura militarna, interpretacja źródła historycznego, terminologia wojskowa.
 
Uczniowie musieli również dokonać szeroko rozumianej interpretacji wybranego (jednego z 
trzech) obrazu historycznego: Batory pod Pskowem; Bitwa pod Kircholmem, Odsiecz Wiednia.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
                                                                                                                 nauczyciele historii
                                                                                                                 Izabela Staręga i Elżbieta Frączek
BIP RSS
 
CMS Toruń