strona główna

2020-03-10 INFORMATYKA - WŁADYSŁAW MŁYNIK
 
 
PROJEKT EDUKACYJNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 
 

 
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim po raz kolejny udowodnił, jak wszechstronną wiedzą dysponuje. Władysław Młynik otrzymał bowiem tytuł Wyróżnionego Finalisty Ogólnopolskiego Konkursu STEM Politechniki Warszawskiej.  Konkurs miał charakter interdyscyplinarny uwzględniający wymagania w zakresie rozszerzonym programu nauczania: fizyki, matematyki i informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Formuła powstała w ramach PROJEKTU EDUKACYJNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS. Uczniowie I Liceum zostali włączeni do tego projektu.
 
W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu STEM Politechniki Warszawskiej w I etapie szkolnym wzięło udział 32. uczniów I Liceum z klas drugich i trzecich. II etap odbył się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i miał charakter pracy programistycznej. Z I Liceum o profilu matematyczno-fizycznym zakwalifikowali się: Julia Wyszomierska i Władysław Młynik. Na liście uczestników ścisłego finału znalazł się Władysław Młynik. Uczeń otrzymał tytuł Wyróżnionego Finalisty, który uprawnia do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki  Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Władysław Młynik rywalizował z uczniami z 75. szkół z całej Polski. Warto podkreślić, że w II etapie swoją wiedzę i umiejętności prezentowało 271. uczniów.
 
I Liceum dzięki współpracy z Politechniką Warszawską  znacznie wzbogaciło swoją ofertę dydaktyczną dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi. Sukcesy wynikają również z udziału nauczycieli i uczniów w wykładach i warsztatach organizowanych przez uczelnię. Młodzież ma możliwość pracowania z wykładowcami, dzięki czemu zyskuje dostęp do edukacji na poziomie akademickim – poznają wyniki najnowszych badań naukowych, korzystają z bazy dydaktycznej Politechniki. Szczególnie cenna jest wymiana doświadczeń podczas szkoleń i konferencji. Współpracę z Politechniką Warszawską koordynują w I Liceum nauczyciele – Jarosław Krakowski i Grzegorz Witkowski.
 
Cieszy tak duże zainteresowanie uczniów pracą naukową. Społeczność I Liceum jest dumna z osiągnięć Władysława Młynika. Gratulujemy uczniowi i opiekunowi, panu Grzegorzowi Witkowskiemu.
                      
                                                                                                
                                                                                                        Urszula Kosieradzka
 
 
 
 
 
 
 
 
BIP RSS
 
CMS Toruń