Inspektor Danych Osobowych

Inspektorem ochrony danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej - Curie w Sokołowie Podlaskim jest Pani Paulina Lewocik dostępna pod adresem e-mail : inspektor.rodo@naticom.pl. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz przepisów krajowych.
BIP RSS
 
CMS Toruń