UCZNIOWIE

Konkurs podczas Dnia Patronki Szkoły (28 listopada)

 
28 listopada odbyły się otrzęsiny klas pierwszych przygotowane przez Samorząd Uczniowski
w składzie: Lena Godlewska, Dominik Bolesta, Patryk Mięsak.
 
Zwycięską klasą okazała się ID.
Nagrodą uczniów z tej klasy jest dowolnie wybrany dzień bez odpytywania i kartkówek.
Dziękujmy również wszystkim przedstawicielom pozostałych klas pierwszych za zaangażowanie.
 
BIP RSS
 
CMS Toruń