listopad 2019

 

PROJEKT  MATFIZCHEM


 

Projekt MatFizChem jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt MatFizChem jest prowadzony przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej we współpracy z  Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych i  Wydziałem Chemicznym.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem szczegółowym projektu jest podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Celem głównym projektu: Podnoszenie kompetencji z zakresu nauk ścisłych (np. matematyki, informatyki, fizyki, chemii) pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

W ramach projektu odbywają się różnorodne działania na rzecz uczniów, z matematyki, fizyki, chemii i informatyki. Między innymi zajęcia laboratoryjne z fizyki i chemii, wykłady, warsztaty chemiczne i informatyczne, indywidualne praktyki laboratoryjne, kursy przygotowujące do olimpiad i konkursów.

Aby być zakwalifikowanym do działań projektowych do większości uczniowie muszą aplikować indywidualnie, część jest skierowana do grup szkolnych.

Nasza szkoła została zakwalifikowana do zajęć: „Spotkania z matematyką” i „Laboratoria fizyczne” i prawdopodobnie będzie zakwalifikowana do działania z chemii „Open Lab”.

Jak do tej pory najbardziej intensywnie przebiegają zajęcia „Laboratoria Fizyczne”. Uczniowie wzięli udział już w trzech zajęciach, w ramach których przeprowadzali eksperymenty w Centralnym Laboratorium Fizyki Politechniki Warszawskiej.  Eksperymenty są zbliżone do tych, jakie przeprowadzają studenci Politechniki Warszawskiej. Uczniowie mają zatem zapoznać się  z uczelnianym laboratorium fizycznym, metodyką przeprowadzania eksperymentów i opracowania wyników tych eksperymentów. Stanowi to bardzo cenne uzupełnienie zajęć szkolnych, w ramach których trudno jest znaleźć czas na eksperymenty trwające dwie godziny, ze szczegółową analizą wyników. Uczniowie jeszcze trzykrotnie będą mogli gościć w tym laboratorium.

 

                                                                                      Jarosław Krakowski

BIP RSS
 
CMS Toruń