KRONIKA

Miejskie uroczystości poświęcone rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę (14 kwietnia)

UDZIAŁ KLASY HUMANISTYCZNEJ, SPOŁECZNEJ I MEDYCZNEJ W UROCZYTOŚCI MIEJSKIEJ

14 kwietnia uczniowie klasy IId, Ie oraz IIc wzięli udział w miejskich uroczystościach poświęconych 1050 rocznicy Chrztu Polski. Uroczystości rozpoczęła dziękczynna Msza Święta w sokołowskiej konkatedrze po czym nastąpił przemarsz ulicami miasta wszystkich delegacji z pocztami sztandarowymi . Złożono kwiaty przy pomnikach pamięci. W Sokołowskim Ośrodku Kultury odbyła się bardzo ciekawa sesja historyczna. Wysłuchaliśmy wykładów : prof. Piotra Jaroszyńskiego "Rok 966 - jego znaczenie dla Polski" oraz dr Grzegorza Ryżewskiego "Rozwój placówek chrześcijańskich w Sokołowie i okolicach do połowy XVI w." Sesji towarzyszyła wystawa "Kronikarze piszą... Chrzest Polski" oraz występy Chóru i Zespołu Wokalnego Voci Cantati działających w SOK a także duetu: Aneta Mroczek - fortepian i Piotr Wicenciak - skrzypce.

ROCZNICA PRZYJĘCIA CHRZTU PRZEZ POLSKĘ

1050 – lecie Chrztu Polski Roczniki polskie pod rokiem 966 zanotowały: Mieszko książę Polski został ochrzczony. W tak lakoniczny sposób zanotowano najbardziej przełomowy moment w historii Polski. Chociaż okoliczności przyjęcia chrztu przez księcia Polan i jego poddanych giną w pomroce dziejów, to nie ulega wątpliwości, że akt ten zmienił diametralnie sposób życia wszystkich mieszkańców państwa Polan, a przed samym krajem i jego mieszkańcami otworzyły się zupełnie nowe i nieznane wcześniej możliwości. Chrzest Polski to tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego. Datuje się go zazwyczaj na rok 966, chociaż nie jest to pewne, gdyż źródła średniowieczne różnią się zarówno w opisie okoliczności, w jakich doszło do chrztu, jak też podają różne daty tego wydarzenia. Wysuwano wiele przypuszczeń co do przebiegu chrztu Mieszka I i jego poddanych. Ponieważ chrztu tak znaczącemu władcy powinien udzielić ważny dostojnik Kościoła, a ponadto najczęściej w takich wypadkach udzielano też aktu bierzmowania, zastrzeżonego dla biskupa, to przyjmowano, że Mieszko I i jego dostojnicy zostali najpewniej ochrzczeni przez biskupa. Wysunięto hipotezę, że był nim Michał, biskup Ratyzbony w latach 942–972, któremu podlegali Czesi. Przyjmowano nawet, że stało się to w Ratyzbonie w Wielką Sobotę 966 r., czyli 14 kwietnia. Inni twierdzili, iż tym biskupem był Jordan, wspomniany przez Thietmara, i że on tego dnia ochrzcił Mieszka I w Poznaniu na Ostrowie Tumskim. Dzień Wielkiej Soboty jako dzień chrztu jest prawdopodobny, gdyż w owych czasach dzień ten uznawano za najbardziej właściwy dla chrztu dorosłych pogan. Nie mamy jednak żadnych dowodów na to, iż tak rzeczywiście było. Izabela Staręga

BIP RSS
 
CMS Toruń