KRONIKA

Nagrody i stypendia (14 października)

 

W związku ze szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi z zakresu fizyki (np. coroczne liczne sukcesy uczniów w Mazowieckim Konkursie Fizycznym) Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymał p. Jarosław Krakowski - nauczyciel fizyki.


Zarząd Powiatu Sokołowskiego przyznał nagrodę następującym osobom:
- p. Teresa Oliwińska (wicedyrektor szkoły, nauczyciel biologii) - za zaangażowanie w realizację zadań oraz sukcesy dydaktyczne;
- p. Marcin Celiński (dyrektor szkoły) - za kreatywność i zaangażowanie w realizację zadań dyrektorskich.

Za zrealizowanie istotnych przedsięwzięć, programów i projektów wykraczających poza standardowy zakres pracy, za przyczynienie się do sukcesów uczniów lub za poszerzenie oferty działalności szkoły, Dyrektor I LO przyznał w tym roku nagrodę nauczycielom ze szczególnym uwzględnieniem następującego dorobku:
- p. Ewa Artych, p. Monika Jeżowska, p. Wiesława Witkowska (nauczyciele j. niemieckiego) - za realizację współpracy polsko-niemieckiej;
- p. Jan Niemirka (nauczyciel matematyki, opiekun szkolnego Klubu Honorowych Krwiodawców) - za realizację programu krwiodawstwa;
- p. Dorota Bartnik (nauczyciel j. polskiego) - za kierowanie redakcją Gazety Szkolnej "Kujon";
- p. Monika Pasik (nauczyciel geografii) - za realizację edukacji geograficznej;
- p. Agata Mosiej (nauczyciel bibliotekarz) - za kreatywność i zaangażowanie w działalność szkoły;
- p. Mariola Dubowska (nauczyciel biologii) - za realizację edukacji przyrodniczej;
- p. Urszula Kosieradzka (nauczyciel j. polskiego, opiekun grupy teatralnej) - za realizację edukacji teatralnej i sukcesy grupy "Preteksty";
- ks. Krzysztof Kostrzewa (nauczyciel katecheta) - za realizację przedsięwzięć religijnych.

Za wysoki poziom realizacji powierzonych zadań oraz za podejmowanie zadań wykraczających poza przydział czynności Dyrektor I LO przyznał także nagrody następującym pracownikom:
- p. Małgorzata Kukiel (główny księgowy);
- p. Stefania Borowa (sekretarz szkoły);
- p. Tadeusz Godlewski (starszy woźny).Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznawane przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski otrzymali w tym roku:
Karolina Strus,
Katarzyna wyszomierska,
- Aleksandra Sobieska.

Także Rada Powiatu Sokołowskiego przyznała stypendia dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 wykazali się szczególnymi uzdolnieniami i osiągnięciami. Są to:
Katarzyna Wyszomierska;
Krzysztof Gromada.

Natomiast tegorocznym stypendystą Prezesa Rady Ministrów został Paweł Sadłowski.

 

Te wszystkie nagrody i stypendia świadczą o wysokiej jakości pracy uczniów i członków kadry I LO. Staramy się, by nasza szkoła prowadziła działalność na jak najwyższym poziomie. Cieszymy się, że ta praca spotyka się z uznaniem zarówno władz, jak i - co niezmiernie ważne - rodziców uczniów i całego naszego środowiska!

 
BIP RSS
 
CMS Toruń