KRONIKA

Olimpiada Języka Rosyjskiego (5 marca)

 

OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO


 

W sobotę, 5 marca 2016 roku, w Warszawie, odbyły się eliminacje okręgowe XLVII OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO.

Zasadniczym celem Olimpiady Języka Rosyjskiego jest popularyzowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego jako jednego z języków o znaczeniu międzynarodowym. Nie mniej ważnym celem Olimpiady jest kształtowanie zainteresowania uczniów dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym Rosji i Polski ze szczególnym uwzględnieniem literatury, sztuki, historii, geografii i polityki

Nasze liceum na zawodach okręgowych reprezentowała uczennica MILENA SIŃCZUK.

Na eliminacjach okręgowych obowiązywał sprawdzian pisemny oraz ustny, którego tematyka wykracza poza obowiązujące w szkole szczegółowe treści programowe.

Sprawdzian pisemny miał formę testu o charakterze leksykalno-gramatycznym z elementami wiedzy realioznawczej i trwał dwie godziny zegarowe. Część ustna obejmowała wypowiedź oraz dyskusję z jurorami na wylosowany przez uczestnika temat.

Jury zawodów okręgowych wystawia uczestnikom dwie oceny punktowe: za test pisemny – od 0 do 50 punktów, za część ustną – od 0 do 50 punktów.

Uczestnicy eliminacji okręgowych, którzy otrzymają łącznie ponad 70 punktów na 100 możliwych do zdobycia, uzyskują wyróżnienie. Spośród wyróżnionych uczestników Komitet Główny kwalifikuje do udziału w zawodach centralnych 50 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali kraju.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za Milenę, życząc jej sukcesów!

 

                                                                                                                      Agnieszka Babicka

BIP RSS
 
CMS Toruń