KRONIKA

Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym (25 listopada)

 

LVII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

27.11.2015r. odbył się szkolny etap LVII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Głównym tematem tegorocznej edycji była „Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego”. Do olimpiady przestąpiło 10 uczniów, wśród nich 2 osoby zakwalifikowały się do kolejnego etapu – okręgowego. Są to: Marta Kozak, Joanna Tomczuk. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach, tym bardziej, że olimpiada ma opinię jednej z najtrudniejszych i najbardziej wymagających, a jej program wykracza dalece poza podstawę programową wiedzy o społeczeństwie.

Uczestnicy muszą zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi problemów współczesnego świata, gospodarki, polityki międzynarodowej, konstytucyjnych ustrojów państw, integracji europejskiej oraz historii najnowszej. Zakres materiału jest olbrzymi, trudność pytań więcej niż trudna, co sprawia, że zawody co roku stoją na bardzo wysokim poziomie i są przedmiotem zainteresowania kilku tysięcy uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zawodnicy, którzy dostali się do trzeciego etapu mają zapewnione oceny celujące z wiedzy o społeczeństwie na koniec roku. Finaliści (60% najlepszych uczestników etapu pisemnego) na świadectwie maturalnym otrzymują najwyższą notę z tego przedmiotu i zwolnieni są z jego zdawania oraz otrzymują wstęp na niektóre wydziały części uczelni. Laureaci zwolnieni są z postępowania kwalifikacyjnego na niektóre kierunki najbardziej prestiżowych uniwersytetów.

                                                                                                                       Monika Ługowska

BIP RSS
 
CMS Toruń