PO LEKCJACH

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

We wtorek, 24 czerwca br. WOLONTARIUSZE Szkolnego Koła Caritas spotkali się, aby podsumować działalność Koła za miniony rok szkolny.
Zebranie zaczęło się sympatycznie, od wspaniałego poczęstunku, o który zadbała p. Agata Mosiej. Aromatyczna , gorąca pizza smakowała wybornie, zważywszy, że po pięciu godzinach lekcji wielu z nas zdążyło zgłodnieć.
Następnie przewodnicząca Koła p. Krystyna Skorupka przedstawiła roczne sprawozdanie z działalności. Uświadomiliśmy sobie, że  był to niezwykle pracowity okres. Wzięliśmy udział w wielu przedsięwzięciach. min.: pomagaliśmy przy organizacji imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych przygotowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim, zbieraliśmy żywność i przygotowywaliśmy świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących, pomagaliśmy w realizacji projektu "Szlachetna Paczka", "Solidarni z Ukrainą"oraz programu "Skrzydła". Ponadto przez cały rok, we współpracy z  Centrum Pomocy Socjalnej, świadczyliśmy pomoc osobom starszym, natomiast w świetlicy środowiskowej Domu Miłosierdzia i w oratorium sióstr salezjanek pomagaliśmy w organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży. Ostatnią znaczącą akcją, w której wzięliśmy czynny udział  był "Marsz dla Życia i Rodziny" zakończony piknikiem rodzinnym.
 W kolejnej części spotkania wysłuchaliśmy relacji p. Małgorzaty Ufnal z uczestnictwa w Festiwalu Wolontariatu - wydarzenia skierowanego przede wszystkim- choć nie tylko- do osób rozwijających wolontariat, które w różny sposób i w różnym stopniu zarządzają pracą wolontariuszy. Festiwal umożliwił integrację, wymianę doświadczeń, naukę i rozwijanie swoich umiejętności. Opiekunka wzięła udział w trzech warsztatach i odbyła wizytę studyjną w Uniwersytecie Dzieci. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się z zebranymi.
Festiwal miał miejsce w Warszawie, gdzie za rok planujemy wybrać się większą grupą.  W czasie spotkania będziemy mieli okazję wymienić się doświadczeniami i zainspirować do dalszych działań na polu wolontariatu.
Na zakończenie spotkania wykonaliśmy wspólnie kilka ćwiczeń warsztatowych z komunikacji interpersonalnej. Uświadomiliśmy sobie, że  ważne jest odkrywanie i nazywanie swoich uczuć, gdyż one informują nas o naszych potrzebach. Zidentyfikowanie potrzeby - to branie odpowiedzialności za siebie, za to co się czuje.  Jasne wyrażenie swoich oczekiwań - w związku z niezaspokojoną potrzebą-  to wybór takiej strategii (takiego pytania bądź działania), która pozwoli unikać lub przynajmniej lepiej radzić sobie w sytuacji konfliktowej.  Zrozumienie siebie okazuje się bardzo pomocne w zrozumieniu innych, aby im lepiej pomagać.
Bez wątpienia spotkanie pozwoliło milo i owocnie spędzić czas ze sobą nawzajem.
Wolontariuszom życzymy udanych wakacji.
                                                                             Opiekunowie SKC

BIP RSS
 
CMS Toruń