KRONIKA

Pracownia matematyczna im. Krzysztofa Krasnodębskiego (3 września)

 

W pierwszą rocznicę odejścia Krzyśka, w pracowni matematycznej C8 zebrała się społeczność związana z klasą "A" z lat 2009-2012: niedawni uczniowie, a już dziś absolwenci, ich rodzice oraz dyrekcja i grono pedagogiczne liceum. Gośćmi honorowymi spotkania byli Państwo Barbara i Arkadiusz Krasnodębscy.

Jak zapewne wszyscy pamiętają (pisaliśmy o tym w ubiegłym roku), po śmierci Krzyśka, zgodnie z decyzją komitetu organizacyjnego akcji zbiórki funduszy - uczniów klasy IIIA, ich rodziców, wychowawcy klasy oraz dyrektora szkoły, cała zebrana kwota została przeznaczona na trzy cele: pomoc niepełnosprawnemu uczniowi naszego liceum, pomoc absolwentowi ZS Nr 1, który uległ tragicznemu wypadkowi oraz na stworzenie swoistego pomnika - pamiątki po niezwykłym wydarzeniu, którego wszyscy byliśmy świadkami w ubiegłych latach - wspaniałej odwagi i niezłomności w dążeniu do celu młodego człowieka mimo cierpienia i przeciwności losu oraz równie pięknej postawy jego kolegów, młodzieży, która zapaliła do pomocy całą Ziemię Sokołowską. Tą pamiątką jest wspaniale wyremontowana i wyposażona pracownia matematyki nazwana imieniem Krzysztofa Krasnodębskiego. Pracownia ma służyć kolejnym pokoleniom młodych ludzi, ma im umożliwiać zgłębianie tajemnic matematyki, lecz także ukazywać postać niezwykłego ucznia pełnego zapału, niezłomności i woli życia.

Wszystkie te trzy cele zostały osiągnięte!

3 września 2012 r. oficjalnie otwarto nową pracownię i odsłonięto tablicę poświęconą Krzysztofowi Krasnodębskiemu.

BIP RSS
 
CMS Toruń