strona główna

2020-03-11 PRIMUS OPTIMORUM

   

 

PRIMUS OPTIMORUM


W I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej- Curie od 2015 roku przyznawana jest niezwykła nagroda dla wybitnych uczniów. Statuetka nagrody PRIMUS OPTIMORUM (pierwszy spośród najlepszych) zbudowana jest z dębowego postumentu, na którym umiejscowione są splecione orbitale elektronów atomu. Dąb symbolizuje siłę, a atom nawiązuje do Patronki I Liceum- Marii Skłodowskiej-Curie, która ciężką pracą osiągnęła niezwykły sukces naukowy. Nagroda ma również wymiar finansowy. Ufundowana jest przez Radę Rodziców szkoły.

Zgodnie z tradycją Rada Pedagogiczna corocznie, na podstawie osiągniętych wyników nauczania i innych sukcesów edukacyjnych uczniów, wybiera najlepszego absolwenta I Liceum. W bieżącym roku tytuł „Primus Optimorum” 2017 – 2020 otrzymał Piotr Kacprzyk, niewątpliwy wzór ucznia wyróżniającego się wysoka kulturą osobistą. Wyróżniono osobę niezwykle odpowiedzialną, utalentowaną, twórczą i zaangażowaną w życie szkoły.  

Abiturient jest także Finalistą XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej  oraz Finalistą Olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Piotr Kacprzyk przez trzy kolejne lata uzyskiwał najwyższą średnią ocen w szkole. W roku szkolnym 2019/2020 uczeń zakończył edukację średnią 5.63.  W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 był stypendystą Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Powiatu Sokołowskiego. W roku szkolnym 2019/2020 otrzymał również stypendium w ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”, przyznawane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.  

Piotr dołączył do grona wybitnych uczniów ILiceum nagrodzonych statuetką PRIMUS OPTIMORUM. W latach 2015-2019 Laureatami byli: Paweł Sadłowski – 2015, Katarzyna Wyszomierska – 2016, Paulina Flór – 2017, Olga Gąsowska – 2018, Izabela Sarnecka - 2019. Wierzymy, że nasi absolwenci - idąc za przykładem wielkiej polskiej uczonej - są w stanie realizować swoje największe życiowe marzenia. Życzymy im sukcesów. Zapisali się wspaniale na kartach historii szkoły. Są chlubą I Liceum.

Serdecznie gratulujemy Piotrowi Kacprzykowi!

                                                                                 Urszula Kosieradzka 

 

 

 

               

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIP RSS
 
CMS Toruń