strona główna

2020-03-01 PROFESOR ANTONINA WIŚNIEWOLSKA

Rok 1953. Przed szkołą, przy ulicy Kupientyńskiej. Obok Profesor Wiśniewolskiej - Profesor Wojtkowski i Profesor Gulik.

 

IN MEMORIAM...

Profesor Antonina Wiśniewolska przypomina nam, pamiętającym I Liceum z przestrzeni ulicy Kupientyńskiej, szkołę sprzed lat, z jej sprawami, problemami, sukcesami odzwierciedlającymi miniony czas społeczno-polityczny, ale też mającą cechy tylko jej właściwe, niepowtarzalne; dzięki którym absolwenci nie mają wątpliwości, by myśleć i mówić o szkole w superlatywach.

Profesor Wiśniewolska uczyła w naszej szkole biologii. Świat bogactwa natury, różnorodności przyrody - niepoznany do końca, inspirujący do badań. Te były podejmowane przez Profesor Wiśniewolską. Zachęcała do nich uczniów. Osoby, które uczyły się jeszcze w budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 4, pamiętają zgromadzone w sali na pierwszym piętrze tablice przyrodnicze, gabloty z okazami szkodników drzew owocowych, pudełeczka z minerałami, próbkami gleb, szkielety ryb, ssaków, a nawet fragmenty morskich korali, dziesiątki szkiełek, preparatów. Klasy biologiczno-chemiczne pieczołowicie je porządkowały, odkurzały. Każdy pamiętał pracę z mikroskopami, które zdobywali dla szkoły między innymi Profesor Stanisław Rybak, fizyk i Profesor Janina Rozbicka, biolog.

Profesor Wiśniewolską pamiętamy jako osobę skromną, uważnie obserwującą zmiany w środowisku szkolnym. Zachowywała stoicki spokój. Miała, jak zapewne każdy nauczyciel, swe małe szkolne rytuały, które w czasie jubileuszy szkolnych wspominaliśmy.

Dziś żegnamy ją jako społeczność szkolna - ci, którzy pamiętają Profesor z lekcji biologii oraz ci, którzy znają wyłącznie jej nazwisko dzięki mężowi, niedawno zmarłemu Profesorowi Henrykowi Wiśniewolskiemu.

Profesor Antonina Wiśniewolska pozostaje na złotych kartach historii I Liceum im.Marii Skłodowskiej-Curie.


 

Studniówka w roku 1976.

Osoba pierwsza od prawej - Profesor Antonina Wiśniewolska.

Obok niej: Profesor Wojtkowski, Profesor Wojtkowska.

Powyżej: Profesor Gryglas, Profesor Bojarska, Profesor Strupiechowski.

 

BIP RSS
 
CMS Toruń