WYCHOWANIE

program edukacji patriotycznej "DO KRAJU TEGO"

 

Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę


Jan Paweł II

 

Wychowanie w duchu patriotyzmu jest jednym z podstawowych celów współczesnej edukacji. 

Program Wychowania Patriotycznego „Do kraju tego”, który realizujemy w naszej szkole, spełnia doskonale to zadanie.
Niepodległość i wolność to dary, z których należy rozsądnie korzystać. Stąd potrzeba kształcenia i wychowania młodych ludzi w duchu znajomości  polskiej historii, tradycji, umiejętnego oceniania przeszłości i poszanowania symboli narodowych.
Poprzez realizację naszego programu stwarzamy młodym ludziom możliwość społecznego i obywatelskiego działania. Uczymy   podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Uczniowie naszej szkoły chętnie angażują się w realizację zadań wynikających z programu gdyż wiedzą jak ważna jest pamięć o ludziach, którzy kiedyś żyli na tej ziemi i tworzyli naszą historię. Postawa patriotyczna w dzisiejszych czasach to przede wszystkim solidna nauka, uczciwa praca i udział w życiu społecznym.

Realizujemy nasz program, stosując różne metody. Są to wycieczki, konkursy, spotkania, współpraca z instytucjami promującymi wiedzę o regionie i kraju.
Staramy się, by zajęcia były ciekawe i efektywne.

 

 

 

BIP RSS
 
CMS Toruń