strona główna

2018-06-11 PRO MEMORIA

 

Z archiwum Walentego Walencieja

 

Rok 1972. Klasa czwarta A.

* * *   

"Co piszę?"-- mnie pytałeś -- oto list ten piszę do Ciebie --
   Zaś nie powiedz, iż drobną szlę Ci dań -- tylko poezję!
   Tę, która bez złota uboga jest -- lecz złoto bez niej,
   Powiadam Ci, zaprawdę, jest nędzą-nędz...
   Zniknie i przepełźnie obfitość rozmaita,
   Skarby i siły przewieją -- ogóły całe zadrżą,
 

  Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
   Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
   Umiejętność nawet bez dwóch onych zblednieje w papier,

   Tak niebłahą są dwójcą te siostry dwie!... 

Cyprian Norwid, Do Bronisława Z.

 

Z archiwum absolwentki Danuty Nikiel.

Profesorowie: Wiśniewolska, Plewnicki, Solecka, Filipowicz, Wiśniewolski, Talacha, Krasnodębski, Strupiechowski.

Panie Talacha i Nowosielska, Wójcik, Krasucka.

Profesorowie: Rogalska, Kucharczyk, Wilczyński, Talacha, Solecka.

 

Profesorowie: Filipowicz,Talacha, Rozbicka (odwrócona), Krasucki.

Rok 1970. Profesorowie: Talacha, Rozbicka, Krasucka, Wiśniewolska, Wiśniewolski, Wilczyński. W drugim rzędzie Pani Wyganowska.

Z młodzieżą Profesorowie Talacha i Wiśniewolski.

Z archiwum absolwentki Alicji Żyluk - zdjęcie z jubileuszu 50-lecia Szkoły.

 

Krótkie wspomnienie absolwenta Macieja Waszkiewicza, napisane 11 czerwca 2018 (dzięki uprzejmości Danuty Nikiel).

Najciekawsza była ta czasowa transformacja - nowy nauczyciel i nowa klasa. Pamiętam, jak szybko wierzyliśmy sobie. Nauczyciel i klasa zmienili się w jedność. Trudno powiedzieć, kto zainspirował kogo, ale lekcje literatury polskiej były ciekawe, pełne młodzieńczej pasji, szukania odpowiedzi, zadawania istotnych pytań. Po wielu latach profesor Talacha wspominała, jak specyficzna była nasza klasa. Też pamiętam, jak specjalna była atmosfera, którą ta młoda nauczycielka stworzyła. Pasja uczenia i zdobywania wiedzy; niezapomniane momenty.

 


Z archiwum rodzinnego Mai Mazur, uczennicy I Liceum.

 

BIP RSS
 
CMS Toruń