DOKUMENTY

regulaminy

 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH:

kliknij:   REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH     (plik pdf)

kliknij:   KARTA i HARMONOGRAM WYCIECZKI     (plik pdf, należy wydrukować dwustronnie)

kliknij:   LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI     (plik pdf)

kliknij:   ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE SZKOLNEJ    (plik PDF)

kliknij:   REGULAMIN WYCIECZKI     (plik pdf)

kliknij:   PODPIS UCZNIÓW POD REGULAMINEM WYCIECZKI     (plik pdf)

kliknij:   ROZLICZENIE WYCIECZKI     (plik pdf)

 

BIP RSS
 
CMS Toruń