WSPÓŁPRACA

styczeń 2018

 

 

Edukacja prawnicza z KUL-em

 

Na podstawie umowy partnerskiej, zawartej pomiędzy I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim a Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 11 stycznia odbyło się kolejne spotkanie uczniów klas humanistycznych i menadżerskich z pracownikiem naukowym KUL-u. I liceum miało przyjemność gościć wykładowcę z Instytutu Europeistyki Panią dr. Agnieszką Parol. Tematem wykładu była Unia Europejska w kontekście „Brexitu”. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie mogli się dowiedzieć o przyczynach oraz konsekwencjach wyjścia z UE Zjednoczonego Królestwa. Następnie humaniści wzięli udział w zajęciach warsztatowych podczas, których analizowali kazusy prawne.

Dzięki takiej formie edukacji młodzież mogła poczuć przedsmak zajęć na szczeblu uniwersyteckim. Ponadto uczniowie zdobyli nową wiedzę z dziedziny prawa oraz Unii Europejskiej. Z niecierpliwością czekamy na rewizytę na Wydziale Prawa KUL-u.

 

BIP RSS
 
CMS Toruń