strona główna

2019-10-16 ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

ŚWIĘTO EDUKACJI W POWIECIE SOKOŁOWSKIM

Od najmłodszych lat dzięki nauce stajemy się doskonalsi, rozumiemy coraz lepiej co jest istotą człowieczeństwa. Wyjątkowy charakter ma więc święto Komisji Edukacji Narodowej. W sposób szczególny podkreślono rangę edukacji 11 października.

Społeczności szkół powiatowych zostały zaproszone na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Starostę Powiatu Sokołowskiego, Elżbietę Sadowską oraz Przewodniczącego Rady Powiatu, Jacka Odziemczyka. Gospodarze trafnie uchwycili cel pozyskiwania wiedzy oraz przybliżyli kontekst historyczny uroczystości. Nie zabrakło również życzeń skierowanych do nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty oraz uczniów. Spełnienia w pracy, satysfakcji, sukcesów życzyli także goście, Waldemar Kraska – Wiceminister Zdrowia, Senator Rzeczypospolitej Polskiej oraz Danuta Zadrożna, Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sokołowie Podlaskim. Przewodniczący Rady Powiatu, Jacek Odziemczyk odczytał list od Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, Doroty Skrzypek.

Wyjątkowo podniosłym momentem było wręczenie aktu mianowania Anicie Rurarz – Olędzkiej – nauczycielce Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II oraz Rafałowi Mirosławowi Uszyńskiemu – nauczycielowi Zespołu Szkół nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ślubowanie zostało odebrane przez Starostę Powiatu Sokołowskiego, Elżbietę Sadowską.

Najpełniej wagę edukacji w rozwoju społeczeństwa rozumieją władze powiatu sokołowskiego oraz Dyrektorzy zaproszonych na uroczystość szkół i placówek. Nauczycielom i pracownikom zostały wręczone nagrody w uznaniu za trud włożony w kształcenie uczniów i zaangażowanie w podejmowanej pracy. Przyznano Nagrody Zarządu Powiatu Sokołowskiego oraz Nagrody dyrektorów zaproszonych instytucji oświatowych. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywała się w hali sportowej Zespołu Szkół nr1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

O część artystyczną zadbali uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Sokołowski – I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zespołu Szkół nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Prowadzącymi byli Dominika Kraska i Patryk Kisieliński z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Młodzież podziękowała w ten sposób za trud wychowania i kształcenia, za stałą opiekę.

Urszula Kosieradzka

BIP RSS
 
CMS Toruń