KRONIKA

Święto Szkoły, Dzień Patronki (7 listopada)

 

7 listopada 2012, zgodnie z tradycją I Liceum Ogólnokształcącego, obchodziliśmy Święto Szkoły. Świętowaliśmy 145 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie; wielkiej uczonej, Patronki naszej szkoły. Życiorys i dorobek wielkiej uczonej zaprezentował w oryginalnej formie zespół Prowokacja (tekst udostępniła p.Milena Gryglas).

Historia szkoły to losy absolwentów. Prezentacje multimedialne przygotowane przez p.Grzegorza Witkowskiego przybliżyły społeczności uczniowskiej najciekawsze sylwetki wybitnych absolwentów I Liceum.

W dniu Patronki odbyło się także uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W obecności uczniów, wychowawców i dyrekcji, ślubowanie złożyli:

kl.Ia: Martyna Pisańska, Patryk Mięsak,

kl.Ib: Paulina Woźniak, Bartłomiej Tomczuk,

kl.Ic: Dominika Adamczuk, Bartosz Brzozowski,

kl.Id: Karolina Mazur, Kamil Ewiak,

kl.Ie: Karolina Szkup, Łukasz Supeł,

kl.If: Natalia Ołdakowska, Dominik Bolesta

Tekst przysięgi odczytała stypendystka Prezesa Rady Ministrów, uczennica kl. IIId Ewa Witkowska, ślubowanie odebrał dyrektor p. Marcin Celiński.

Uroczystą akademię poprowadziły: Monika Kotowska z kl.Id, Paulina Kurełek z kl.If, Magdalena Lewczuk z kl.IIIc, pod opieką K. Skibniewskiej i B. Walenciej.

Bożena Walenciej

BIP RSS
 
CMS Toruń