KRONIKA

Współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim (1 października)

 

Od 1 października 2015 nasza szkoła rozpoczęła współpracę z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W ramach współpracy już niebawem odbędą się na terenie Liceum wykłady, zajęcia warsztatowe, prezentacje multimedialne oraz inne formy zajęć dydaktycznych prowadzone przez wykładowców KUL-u.Ponadto współpraca przewiduje możliwość udziału uczniów na zajęciach na Uniwersytecie, co pozwoli nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również na przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki zajęć na wyższej uczelni.Zajęcia tez przeznaczone są szczególnie dla uczniów klas humanistycznych. Pozwolą one na zdobycie dodatkowej wiedzy niezbędnej przez egzaminem maturalnym.

                                                                                                                         Monika Ługowska

BIP RSS
 
CMS Toruń