KRONIKA

Wycieczka klasy drugiej humanistycznej (19 maja)

 

WYCIECZKA KLASY DRUGIEJ HUMANISTYCZNEJ

DO ZAKŁADU KARNEGO W SIEDLCACH


 

Wycieczka do zakładu karnego odbyła się 19 maja 2016. Celem naszej  wycieczki było zapoznanie z pracą służb więziennych, ukazanie organizacji pracy i zasad funkcjonowania więzienia.

Na początku zostaliśmy zapoznani z historią zakładu karnego. Dowiedzieliśmy się, że jest on zakładem karnym typu zamkniętego przeznaczonym dla skazanych mężczyzn z różnymi historiami życia, motywacjami. 

Następnie obejrzeliśmy film pt. „Więzienie, stracony czas”.  Na jego podstwie dowiedzieliśmy się , jakie są konsekwencje złych zachowań, nieprzystosowania społecznego i działań powszechnie nieakceptowanych. Zostliśmy zapoznani także  z działalnością i zadaniami Służby Więziennej, charakterem oraz specyfiką pracy funkcjonariusza. Wiemy, jakie są zajęcia więźniów w czasie pobytu w zakładzie karnym i na jakie wyroki bywają skazywani.

Na koniec mogliśmy zobaczyć Zakład Karny od wewnątrz, czyli  cele więźniów oraz plac spacerowy. Mamy nadzieję, że cel naszej  wycieczki został osiągnięty. Jesteśmy pewni, że cenna lekcja w więzięniu na długo pozostanie w naszych głowach.

Joanna Tomczuk, Monika Paprocka

BIP RSS
 
CMS Toruń