KRONIKA

Wykłady i warsztaty na UKSW (19 listopada)

 

19.11.2015jako uczniowie klasy humanistycznej mieliśmy okazję uczestniczyć w Wykładach Politologicznych zorganizowanych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach tych zajęć wysłuchaliśmy interesującego wykładu dr. hab. Sławomira Sowińskiego na temat Przyszłości państwa w Unii Europejskiej.                     

Dr Sowiński znany (także z wypowiedzi w telewizji) politolog przedstawił nam pokrótce powstanie Unii Europejskiej, jej szanse na przetrwanie i rozwój oraz zagrożenia, które mogą przyczynić się do dezintegracji Unii Europejskiej. Po krótkiej przerwie każdy z nas udał się na konwersatorium, czyli ćwiczenia dotyczące organizacji europejskiej. Każdy mógł znaleźć ćwiczenia, które pogłębiły jego wiedzę i wytłumaczyły zjawiska zachodzące w krajach europejskich. Zajęcia miały charakter warsztatów, podczas których mogliśmy zadawać pytania, dyskutować z osobą prowadzącą.

Udział w takiej formie zajęć nie tylko pogłębił naszą wiedzę ale również przybliżył nam charakter i specyfikę zajęć na wyższej uczelni.


    Joanna Tomczuk

BIP RSS
 
CMS Toruń