KRONIKA

XIX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży (19 marca)

 

W ramach przygotowań do XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, w naszej szkole zrealizowano debatę pod tytułem „Lokalny ekorozwój”, która służyła wyłonieniu uczestników XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wśród zaproszonych gości uczestniczących w szkolnej debacie byli: Waldemar Kraska - Senator RP, Krzysztof Borkowski - Poseł na Sejm RP, Andrzej Minarczuk - Przewodniczący Rady Powiatu, Tadeusz Mróz - członek Rady Powiatu, Zofia Błońska - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Środowiska i Budownictwa, Szymon Leśniczuk - pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z Urzędu Miasta, Marcin Celiński - dyrektor I LO, Monika Ługowska - nauczyciel wos-u, Agata Mosiej - opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie: Andrzej Krasnodębski klasa II F, Jacek Banasiuk klasa IIF, Robert Filipek klasa IIF, Bartosz Abramczuk klasa IIF, Przemysław Tomczak klasa IIF, Łukasz Łokieć klasa IIA, Piotr Stasiuk klasa IIA, Sylwia Kamińska IB, Bartłomiej Tomczuk klasa IB
 

Debata miała na celu rozpowszechnienie wśród młodych ludzi wiedzy o możliwościach podejmowania działań społecznych w szkole i społeczności lokalnej w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju, zidentyfikowanie liderów społecznych – osób o największym potencjale działania i realizowania kreatywnych projektów społecznych, umożliwienie młodym ludziom podjęcia dyskusji o możliwościach wpływania na środowisko w swoim najbliższym otoczeniu;

 

Organizatorem XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.


 

BIP RSS
 
CMS Toruń