WSPÓŁPRACA

Zajęcia na Politechnice Warszawskiej (listopad 2021)

 

P o n o w n i e   n a   P o l i t e c h n i c e 


 
23 listopada 2021, na Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej udały się dwie grupy uczniów. Uczniowie klasy IIA kontynuowali naukę programowania w LabVIEV, którą zaczęli jeszcze w trybie online w marcu, a dwa tygodnie wcześniej pierwszy raz uczestniczyli w zajęciach na żywo na Wydziale Fizyki. Natomiast uczniowie klasy IIIDP uczestniczyli w warsztatach Masterclass, organizowanych w ramach projektu unijnego MATFIZCHEM.
 
Ideą Masterclass jest umożliwienie uczniom zdobycia doświadczeń w badaniu podstawowych praw fizyki cząstek elementarnych poprzez samodzielne wykonanie analizy danych w sposób jaki robią to w swojej pracy badawczej naukowcy. Zajęcia typu Masterclass organizowane są co roku przez instytuty naukowe i uniwersytety na całym świecie. W czasie jednodniowych zajęć uczestnicy z kilku krajów wykonują ten sam pomiar, a pod koniec dołączają do wideokonferencji, aby przedstawić i omówić wyniki. Wideokonferencja jest koordynowana i moderowana przez CERN w Szwajcarii lub Fermilab w USA. 
 
Tym razem tematem warsztatów była radioterapia. W pierwszej części zajęć uczniowie zostali zapoznani z podstawami wiedzy o promieniowaniu, jego wpływie na organizm człowieka i możliwościami zastosowania w zwalczaniu nowotworów. W drugiej części uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, których zadaniem był dobór metody terapii dla konkretnych przypadków nowotworów a następnie przeprowadzenie komputerowej symulacji efektów dobranej metody.
 
Na zakończenie zajęć przedstawiciele grup prezentowali swoje prace a skuteczność doboru metody była oceniana przez pracowników naukowych zajmujących się zawodowo radioterapią. 
                                                          
                                                                                                Jarosław Krakowski
BIP RSS
 
CMS Toruń