SZKOŁA

Z kalendarium 1956 - 2009

 

 

1956 - Zgodnie z zarządzeniem ministra oświaty, wprowadzono naukę religii (godzina w tygodniu dla klasy). 

 

1956 - Ochotnicze zgłoszenia młodzieży do akcji żniwnych (28 osób).

 

1956 - Raz w tygodniu młodzież i nauczyciele chodzą do kina.

 

1957 - Nowość w planie dydaktyczno-wychowawczym szkoły: wyjazdy młodzieży do teatrów i opery.

 

1957 - Udział młodzieży w niedzielnych porankach filmowych.

 

1957 - Wytyczne w sprawie dekoracji szkoły: górny korytarz dla prezentacji historycznych, środkowy - dla geograficznych, a dolny - polonistycznych.

 

1958 - Rozpoczął działalność sklepik szkolny.

 

1963 - Wystawienie utworu scenicznego „Wielka Polka” Pawła Kamińskiego. W roli głównej Maria Kotowska.

 

1964 - Na scenie Domu Kultury w Mińsku, z okazji 20. rocznicy powstania PRL, Paweł Kamiński deklamuje swój wiersz „Polska zmartwychwstała”.

 

1965 - Z okazji 95. rocznicy urodzin Lenina, klasa dziewiąta „b” przygotowała z wychowawcą, Henrykiem Wiśniewolskim, okolicznościową akademię. Wystawiono też sztukę Pawła Kamińskiego „Nieśmiertelny”.

 

1966 - Z okazji 1000-lecia państwa polskiego, klasa dziesiąta „b” wystawiła obrazek sceniczny Pawła Kamińskiego „Wielka Polka”. W roli patronki szkoły Wiktoria Poławska. Rola Piotra Curie przypadła Janowi Tymińskiemu.

 

1967 - Samorząd Szkolny, pod opieką Henryka Wiśniewolskiego, przygotował akademię z okazji 100. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Tym razem w sztuce „Wielka Polka” główne role powierzono Barbarze Sklepkowskiej i Świętosławowi Dąbrowskiemu.

 

1967 - Zespół Koła Gospodyń Wiejskich w Skibniewie wystawił dwie sztuki Pawła Kamińskiego, „Wszystko przez wódkę” i „Tak musi być”.

 

1968 - Liceum opiekuje się pomnikiem księdza Brzóski (rozporządzenie Przewodniczącego Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa).

 

1968 - Z okazji 25-lecia Ludowego Wojska Polskiego, klasa jedenasta „a” wystawia sztukę Pawła Kamińskiego „Zwiastuni wolności”. Sztuka „Synowa z Warszawy” grana była ośmiokrotnie przez klasę dziesiątą „a”, dla młodzieży szkolnej z Sokołowa, Sterdyni, Kosowa i Niecieczy. Grupa teatralna wystąpiła także na festiwalu w Ciechanowie (przedstawienie nagrane przez Polskie Radio - „Głos Mazowsza”).

 

1968 - Szkolne Koło ZMW urządza klubokawiarnię. Jednym z jej pierwszych przedsięwzięć jest organizacja wieczoru „O co książka prosi czytelnika i jak czytelnicy jej prośbę spełniają?” (program satyryczny wymierzony przeciwko „książkowym smoluchom”).

 

1968 - Budowa sali gimnastycznej (Kupientyńska 15).

 

1969 - W sztuce Pawła Kamińskiego „Nieśmiertelny” główną rolę odgrywa Paweł Łada.

 

1969 - Tworzenie kącików czytelniczych.

 

1969 - ZMW organizuje okolicznościową akademię poświęconą 25–leciu istnienia ludowego państwa polskiego.

 

1969 - ZMW czci 100. rocznicę urodzin Włodzimierza Lenina.

 

1970 - Wychowanie obywatelskie (przedmiot z programu klasy czwartej) zmienia nazwę: propedeutyka nauki o społeczeństwie.

 

1971 - „Wieczór norwidowski”.

 

1971 - Wznowienie działalności Szkolnego DKF „Zbyszek” (współpraca z Domem Kultury).

 

1971 - Społeczność szkolna zebrała 800 złotych na odbudowę Zamku Królewskiego.

 

1972 - Odbyła się akademia z okazji Roku Kopernika.

 

1972 - Wieczornica poświęcona 10. rocznicy śmierci Władysława Broniewskiego.

 

1973-1975 - Młodzież angażowana do prac społecznych (na przykład w ogródku jordanowskim). W roku 1974 licealiści zebrali ziemniaki z 15. hektarów, posadzili hektar lasu. 

 

1974 - Wychowawcy klas kontrolowali prenumeratę w kioskach „Ruchu”.

 

1974 - Apel w okazji 550. rocznicy nadania praw miejskich miastu (udział w pochodzie historycznym).

 

1974 - Pokazy gimnastyki zespołowej (klas pierwszych i drugich) z okazji Święta Sportu.

 

1974 - Obozy wędrowne (Olsztyn, Góry Świętokrzyskie, Opolskie), organizowane przez Barbarę Michalczuk i Franciszka Wojtkowskiego.

 

1978 - Spotkanie z Barbarą Wachowicz.

 

1978 - Młodzież uczestniczy w odsłonięciu tablicy pamiątkowej Janusza Korczaka w Treblince.

 

1978 - Sesja popularnonaukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Lwa Tołstoja (współpraca z Domem Kultury).

 

1979 - Udział w zlocie w Palmirach, z okazji 40. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej i 35. rocznicy Powstania Warszawskiego.

 

1979 - Wręczanie dowodów osobistych na akademii z okazji 1 Maja.

 

1979 - Sesja popularnonaukowa „Ochrona środowiska i życia człowieka”.
 

1979 - Młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy pracuje na rzecz Rejonowej Kolei Państwowej we Wrocławiu.

 

1979 - Występy zespołu „Зорка” z Mińska.

 

1980 - Wizyta Łyssenki, pierwszego sekretarza ambasady ZSRR.

 

1980 - Sesja popularnonaukowa „Ochrona przyrody dobrem społecznym”.

 

1980 - Obóz wędrowny (okolice Częstochowy i Katowic), organizowany przez Józefa Niemirkę.

 

1980 - Młodzież z OHP budowała linię tramwajową w Toruniu (osiedle Rubinkowo).

 

1980 - Współpraca z Domem Dziecka w Sawicach.

 

1981 - Wprowadzono dyżury uczniów na korytarzach, od ósmej do końca zajęć lekcyjnych.

 

1981 - Szkoła opiekuje się pomnikiem księdza Stanisława Brzóski i pomnikiem Bohaterów Chodakowa.

 

1981 - 308 uczniów pracuje przy zbiorze jabłek w PGR Ceranów.

 

1981 - „Dzień Młodzieży (nagrody: jajko z napisem „Dwadzieścia złotych”, zakręcony słoik oraz spinacz biurowy).

 

1982 - Ankieta na temat patriotyzmu, przeprowadzona w klasach maturalnych. Uczniowie za największych patriotów uznali: Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lecha Wałęsę.

 

1982 - Dwa turnusy obozu OHP, w przetwórni owocowo-warzywnej w Morszkowie.

 

1982 - Przyznawanie odznak za bardzo dobre wyniki w nauce (Złota Tarcza z Laurem).

 

1982 - Wieczór wspomnień „Seniorzy liceum”.

 

1982 - Wizyta Kiry Gałczyńskiej.

 

1982 - OHP działa w Jabłonnie Lackiej (sortowanie owoców), Ceranowie (zbiór porzeczek i jabłek), na Węgrzech (zbiór owoców), w NRD (naprawa torów kolejowych).

 

1982 - „Spotkania przy samowarze” (poświęcone Jankowi Kupale), konkurs „Czy znasz Kraj Rad?” (zwycięzcą Maciej Kostrzewa); współpraca z Domem Kultury.

 

1982 - 27 wyjazdowych turnusów OHP (Morszków i Ceranów). 

 

1983 - Wizyta Edmunda Męclewskiego.

 

1983 - Koncert solistów Teatru Wielkiego (miedzy innymi Elżbiety Szałachowskiej).

 

1983 - Sesja historyczna „Powstanie Styczniowe na Podlasiu”.

 

1983 - Udział w liwskich koncertach Elżbiety Stefańskiej-Łukowicz i Haliny Czerny-Stefańskiej.

 

1983 - Obóz harcerski w Gąskach koło Mielna, szkoleniowo-wypoczynkowy obóz PCK w Kowaliku koło Rucianego, obóz w NRD, obóz wędrowny na trasie Tczew-Gdańsk, obóz przysposobienia obronnego w Radoryżu Smolanach.

 

1983 - Wizyta Jana Koprowskiego, z okazji XI Dni Literatury.

 

1983 - Sesja popularnonaukowa poświęcona 300. rocznicy odsieczy wiedeńskiej.

 

1983 - Spotkanie z Januszem Odrowążem-Pieniążkiem, w 30. rocznicę śmierci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
 
1984 - Wizyta Augusta Kowalczyka i Jerzego Sthura.

 

1984 - Wizyta sekretarz ambasady ZSRR.

 

1984 - Sesja popularnonaukowa poświęcona Stronnictwu Demokratycznemu.

 

1984 - Udział w uroczystości odsłonięcia orła na pomnika księdza Brzóski.

 

1984 - Obóz wędrowny (z Nowego Sącza do Zakopanego), pod opieką Józefa Niemirki.

1984 - Udział w ogólnopolskim obozie szkoleniowo-wypoczynkowym, poświęconym językowi rosyjskiemu (Kraków).

1984 - Instruktorski obóz PO w Radoryżu Smolanach.

1984 - OHP w Jeleniej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.

 

1985 - OHP w Jeleniej Górze, w NRD i CSRR.

 

1985 - Młodzież przekazała sumę 9728 złotych na pomoc narodom dotkniętym klęskami żywiołowymi, w odpowiedzi na apel Polskiego Komitetu Solidarności z Narodami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

 

1985 - Obóz wędrowny Kraków-Oświęcim (Józef Niemirka).

 

1985 - Spotkanie z posłanką Bożeną Kuc.

1985 - Akademia z okazji 40. rocznicy TPPR.

1985 - Podziękowania z Zarządu Wojewódzkiego PCK.

1986 - Podziękowania z Zarządu Wojewódzkiego ZSMP za udział w Młodzieżowej Sztafecie Pokoju na trasie Majdanek-Treblinka.

1986 - OHP w NRD i CSRR.

1987 - Giełda Zawodów.

1988 - Paweł Trębicki wytypowany do międzynarodowej wymiany młodzieży (NRD).

1988 - Sesja popularnonaukowa „Ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego”.

1989 - Podziękowania Zarządu Fundacji „Fundusz Solidarności” za udział w akcji „Pomoc dla Armenii”.

1989 - Spotkanie z Waldemarem Kamińskim (odczyt „Narodowy charakter Polaków”).

1989 - Wizyta Tadeusza J. Żółcińskiego.

1989 - Liceum organizuje V Wojewódzki Sejmik Samorządów Szkół Ponadpodstawowych.

1990 - „Szkolny totolotek” (szczęśliwy numerek).

1992 - W pierwszym semestrze rozpoczął pracę nauczyciel z Wielkiej Brytanii, Clifford Wakeling (Teachers for Poland).

1992 - Ambasada Wielkiej Brytanii przekazała pomoce dydaktyczne.

1993 - Promocja książki Waldemara Kamińskiego (z udziałem Lucjana Turosa).

1993 - Spotkanie z Józefem Oleksym.

1994 - Spotkanie z Januszem Korwinem-Mikkem.

1995 - „Zimowe spotkania z poezją” (Barbara Bojarska, Krystyna Jasińska, Anna Kuryłek).

1995 - Udział redakcji „Warzywniaka” w warsztatach dziennikarskich w Bad Marienbergu.

1995 - Obóz gwaroznawczy pod kierownictwem naukowym Barbary Falińskiej (współpraca z Domem Kultury).

1996 - Rozpoczyna działalność Koło Młodych Regionalistów, prowadzone przez Władysława Piecyka.

1996 - Magdalena Kamińska i Dagmara Świsłowska wzięły udział w XIX Europejskim Seminarium Młodych Redaktorów Gazetek Szkolnych w Cieszynie („Warzywniak”).

1996 - Sesja popularnonaukowa „Gwary nadbużańskiego Podlasia”.

1996 - Zjazd Absolwentów z roku 1976.

1996 - Wizyta biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydycza.

1996 - Gościł poseł do Parlamentu Europejskiego Dieter Rogala, poseł PSL Marek Sawicki (jako tłumacz Jarosław Szafrański).

1997 - Po raz pierwszy w liceum obchodzono walentynki.

1997 - Otwarcie nowej siedziby szkolnej biblioteki.

1997 - Zjazd Absolwentów z lat 1988-1992.

1997 - Obóz gwaroznawczy w Kiełpińcu nad Bugiem.

1997 - Wykład Waldemara Błońskiego „Twórczość Wierzyńskiego, Herberta, Miłosza na tle przemian we współczesnej poezji”.

1999 - Finał akcji na rzecz Domu Dziecka w Kisielanach (pomysłodawcą Grzegorz Witkowski).

1999 - Strajk nauczycieli (3 marca).

1999 - Trzeci obóz gwaroznawczy.

1999 - Mury szkoły opuszcza 50 rocznik absolwentów.

1999 - Udział w programie Polskiej Rady Ruchu Europejskiego.

1999 - Drugie spotkanie z Józefem Oleksym.

1999 - Udział w Podlaskich Spotkaniach Regionalnych.

1999 - Spotkanie z Danutą Krasucką i Franciszkiem Bałkowcem.

1999 - Spotkanie z Maciejem Janasem (13 grudnia)

1999 - Komitet Organizacyjny Obchodów 50-lecia Liceum przekazał komputery.

2000 - Początek udziału w akcji charytatywnej „Góra Grosza”.

2000 - Program Profilaktyczny „Noe”.

2000 - Wystawa prac uczniów „Labirynt” (opieka Joanny Błońskiej, współpraca z Domem Kultury).

2001 – Do roku 2003, w ramach Europejskiego Programu Badań Zanieczyszczeń Powietrza, młodzież prowadziła obserwację kwaśnych deszczów i obserwację porostów na terenie miasta i w okolicy. Wyniki badań zostały przekazane inspektorowi do spraw ochrony środowsika (Katarzyna Cis, Sylwia Bujalska, Daniel Suchożeberski, Kamil Korbuszewski, Łukasz Milik, Grzegorz Maliszewski, Magdalena Szymańska, Milena Król, Monika Sikorska, Agnieszka Błońska; pod opieką Bożeny Walenciej).

2001 - Wizyta Kazimierza Miłobędzkiego.

2001 - Trzecie spotkanie z Józefem Oleksym.

2001 - Spotkanie z Markiem Sawickim, Wincentym Trębickim Piotrem Jagiełłą.

2001 - Spotkanie z Iwoną Kublik.

 

2001 - „Podwieczorek norwidowski”

 

2002 - Dyskusja panelowa „Ochrona środowiska w naszym powiecie”, z udziałem Jana Kiciaka, Lecha Rytla.

 

2002 - Dzień Ziemi (Milena Gryglas, Teresa Oliwińska, Bożena Walenciej). 

 

2002 - Licealia (inicjatorką uroczystości Anna Żuk).

 

2002 - Turniej Wiedzy o Kulturze (po wprowadzeniu wiedzy o kulturze do programu nauczania)

 

2002 - Udział w programie „Moja szkoła w Unii Europejskiej”.

 

2002 - Udział w I Miejskim Konkursie Zbiórki i Segregacji Surowców Wtórnych.

 

2003 - Czwarte spotkanie z Józefem Oleksym, a także z Marianem Piłką.

 

2003 - Referendum unijne „Młodzi głosują”.

 

2003 - Dzień Papieski w 25. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II.  

2003 - Obchody 55-lecia szkoły „Z pasją przez życie”

 

2003 - Program poetycko-muzyczny „Gałczyński”

 

2004 - Apel Olimpijski.

 

2004 - Uzyskanie tytułu „Szkoła z Klasą”.
 

2004 - Pochwała z SGH (38. miejsce wśród 130 szkół za skuteczność studiowania na SGH).

 

2005 - Spotkanie z Tadeuszem Kozłowskim, Bogdanem Olędzkim, Adamem Koprowskim (współpraca z Sokołowskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym).

 

2005 - Wykład Wandy Półtawskiej (organizator ksiądz Roman Szczypa).

 

2005 - Nowa matura.

 

2005 - Wydanie tomiku poetyckiego „Jestem tutaj. Próby 2”.

 

2006 - Sesja popularnonaukowa z okazji Roku Języka Polskiego, z udziałem: Waldemara Kraski, Jadwigi Mikołajewskiej-Wielgos, Urszuli Tomasiuk, Hanny Lecyk, Władysława Piecyka Katarzyny Karpińskiej. 

 

2006 - I Tydzień Profilaktyki „Żyję długo, zdrowo i szczęśliwie”.

 

2007 - Obóz narciarsko-snowboardowy w Szczawnicy (Milena Gryglas, Grzegorz Wyszomierski)

 

2007 - Akcja Honorowego Krwiodawstwa "Dzień Nauczyciela 2007" (Jan Niemirka)

 

2008 - Wybór Rzecznika Praw Ucznia.

 

2008 - Wizyta Biskupa Drohiczyńskiego Antoniego Dydycza.

 

2008 - Obóz narciarsko-snowbordowy w Piwnicznej (Milena Gryglas, Grzegorz Wyszomierski)

 

2008 - Udział Kamili Mazurczak w II etapie Olimpiady o Unii Europejskiej

 

2008 - Wyjazd na spektakl Leszka Mądzika (Scena Plastyczna KUL, Wilanów)

 

2008 - Udział w okręgowym etapie Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej przez SGH - Dominik Świderski, Maciej Wrześniewski (Kamila Wójtowicz.

 

2008 - Udział w II etapie Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości organizowanej przez Konsulat Brytyjski - Dominik Świderski, maciej Wrześniewski (Kamila Wójtowicz)

 

2008 - Udział w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Dekalog 89" - Artur Piątkowski (Katarzyna Skibniewska)

 

2008 - Udział w Ogolnopolskim Konkursie Recytatorskim - Magdalena Skrzypek (I miejsce), Monika Fąk (I miejsce), Robert Stańczuk (I miejsce); Urszula Kosieradzka

 

2008 - Udział 33 uczniów w Ogolnopolskim Konkursie Polonistycznym "Z poprawną polszczyzną za co dzień". Do II etapu zakwalifikowali się: Aneta Adamczuk, Klaudia Niewiarowska, Monika Fąk, Daniel Kunicki, Joanna Świnarska, Aleksandra Zatkalik, Monika Frąc (Dorota Bartnik)

 

2008 - Udział Sylwii Żochowskiej w konkursie organizowanym przez NBP "Z których doświadczeń krajównależących do UGW powinna korzystac Polska?" (Kamila Wójtowicz)

 

2008 - Udział w konkursie ekonomicznym "Moje finanse z klasy do klasy" - Paweł Iwański, Paweł Chomka, Tomasz Bałkowiec, Adam Kuchta, Joanna Harasim, Patrycja Lejnert, Agnieszka Żochowska, Katarzyna Korbuszewska (Kamila Wójtowicz)

 

2008 - II nagroda w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Niesfornych "Galimatias" w Teresinie; przedstawienie "Ciągi" ("Preteksty", Urszula Kosieradzka)

 

2008 - Ogólnopolski Konkurs Recytatoski, Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach - Magdalena Skrzypek (I miejsce), Monika Fąk (II miejsce), Robert Stańczuk

 

2008 - Ogólnopolski Konkurs Recytatoski, Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie - Monika Fąk (II miejsce), Magdalena Skrzypek

 

2008 - Udział "Pretekstów" w XIII Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Srebrna Maska", SOK. Zajęcie I miejsca.

 

2008 - Udział w konkursie "Dzieje Żołnierza i Oręża Polskiego" - III miejsce w Siedlcach, VIII miejsce w Warszawie (Elżbieta Frączek, Izabela Staręga)

 

2008 - Udział w Konkursie Języka Angielskiego "Text Oxford Plus" - Marcin Bastjan (I miejsce), Alicja Głazek, Agata Zielińska (Joanna Trandziuk)

 

2008 - Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Sokołowskiego - Anna Woźniak (I miejsce), Tomasz Derlicki (II miejsce); II miejsce druzynowo

 

2008 - II nagroda w VIII Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich w Radomiu

 

2008 - Udział w III Powiatowym Przeglądzie Sztuk Teatralnych "Porozmawiajmy o AIDS"; SOK (Urszula Kosieradzka)

 

2008 - Nagroda Specjalna w ogolnopolskiej akcji "Profilaktyka a Teatr"

 

2008 - Udział Moniki Fąk w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Ostrołęce

 

2008 - Udział w XVIII Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej "Kamień wiary" (Urszula Kosieradzka)

 

2008 - Wyróżnienie dla Karola Bołbotowskiego i Dawida Szymczyka w Międzynarodowym Konkursie Fizycznym "Lwiątko"

 

2009 - I miejsce w etapie wojewódzkim XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - Piotr Bocian (dyrektor Tersa Oliwińska)

 

2009 - Wyróżnienie dla Dominika Świderskiego i Daniela Kunickiego w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym "Z poprawną ortografią na co dzień" (Dorota Bartnik)

 

2009 - Zbiórka książek dla Polonii białoruskiej "Podaj książkę" (Krystyna Jasińska)
 

2009 - Wycieczka do Białowieży, Hajnówki, Grabarki (Krystyna Jasińska, Agata Grzyb, Marcin Jędzrzejewski)

 

2009 - Udział uczniów klasy pierwszych w obozie integracyjnym e Serpelicach (wychowawcy klas pierwszych, Joanna Oleszczuk)

 

2009 - Udział 79 uczniów w Diecezjalnym Dniu Młodzieży w Serpelicach

2009 - Udział w programie "Szkoła bez Przemocy" (Joanna Oleszczuk)

2009 - Biesiada Literacka "Żyje się tylko chwilą"; Czapska, Jarmolińska, Kalicka, Kamińska, Szczepańska, Wierzbicka, Wyszomierska, Kotowski

2009 - Warsztaty "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka" (Joanna Oleszczuk)

2009 - Warsztaty edukacyjne w Akademii Podlaskiej (Joanna Oleszczuk, Krystyna Jasińska)

2009 - Udział w przygotowaniu sesji poświęconej Slowackiemu ("Preteksty", Urszula Kosieradzka).
 
2009 - Wyróżnienie dla Izabeli Jarmolińskiej za udział w Konkursie Poezji Śpiewanej

 

2009 - I miejsce dla "Pretesktów" za spektakl "Mission imposible" na IV Powiatowym Przeglądzie Sztuk Teatralnych  "Porozmawiajmy o AIDS

2009 - Udział 35 uczniów w VI Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym "Z poprawną polszczyzną na co dzień". Do etapu II konkursu zakwalifikowali się: Mateusz Bieliński, Przemysław Jaczewski, Sylwia Kobylińska, Joanna Pawluk, Martyna Jaszczuk (Małgorzata Kacprzyk)

 

2009 - I miejsce w rozgrywkach piłki koszykowej, I miejsce w rozgrywkach piłki nożnej podczas PowiatowychIgrzysk Młodzieżowych (Krzysztof Paderewski)

 

2009-  I i II miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych (Marcin Zduniak)

 

2009 - III miejsce w rozgrywkach piłki siatkowej chłopcow i II miejsce w rozgrywkach piłki koszykowej dziewcząt w Powiatowych Igrzyskach Młodzieżowych (Piotr Kosieradzki)

 

2009 - Matura on-line (Politechnika Łódzka); udział 27 uczniów (Walenty Walenciej)

 

2009 - Spotkanie uczniów klas biologiczno-chemicznych z przedstawicielem Instytutu Chemii Akademii Podlaskiej (Bożena Walenciej)

 

2009 - Zajęcia laboratoryjne dla 29 uczniów organizowane przez ICH AP (Bożena Walenciej)

 

2009 - III miejsce w Turnieju Wiedzy o Sokołowie i Powiecie (klasa 1G, Elżbieta Frączek)

 

2009 - Udział uczniów w konferencji naukowej IPN (Elżbieta Fraczek, Anna Kuryłek)
 
2009 - Udział dwóch klas humanistycznych w zajęciach organizowanych przez warszawski Dom Spotkań z Historią (Elzbieta Frączek)
 
2009 - Udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności (s.Hanna Frąckiewicz)
 
2009 - Udział 22 uczniów w Olimpiadzie Języka Angielskiego (Anna Burzyńska)
 
2009 - Wyróżnienie dla Magdaleny Walczuk i Joanny Ładziak w konkursie "Boże Narodzenie w Poezji"
 
2009 - Krystna Czarnecka - finalistka konkursu "Z poprawną polszczyzną na co dzień"
 
2009 - Wyróżniony udział w Ogolnopolskim Konkursie  Języka Angielskiego Jersz - Paulina Kruk, Dominika Skolimowska
 
2009 - Paulina Kruk i Jakub Nowakowski - finaliści Konkursu Fizycznego Mazowieckiego Kuratorium Oświaty (Politechnika Warszawska); Jarosław Krakowski
 
2009 - Udział w Ogolnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" (Zbigniew Kowalczyk)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


BIP RSS
 
CMS Toruń