wiecej

Jedna decyzja czy tysiąc drobnych decyzji? Autor pytania, Greg Hurwitz, dopowiada: decyduj tak, by nie żałować. W tej atmosferze pozostaje refleksja pedagog szkolnej Małgorzaty Bartosiak. Towarzyszą jej opinie uczniów. Wszystko dotyczy wyboru szkoły...

 

wiecej

klasa IX C, rok szkolny 1962-1963

wiecej

 

wiecej

Wyróżnienie PRIMUS OPTIMORUM w roku szkolnym 2020-2021 zostało przyznane Władysławowi Młynikowi. Statuetka PRIMUS OPTIMORUM symbolizuje osiągnięcia Patronki Szkoły, Marii Skłodowskiej-Curie, które stają się wyzwaniem dla uczennic, uczniów I Liceum. 

wiecej

Język Shakespeare'a, Goethego, Tołstoja i Horacego - wszystkie w I Liceum; w przekonaniu, że granice języka są jednocześnie granicami poznawania świata.

wiecej

Dlaczego warto uczyć się w I Liceum? Ważna odpowiedź dotyczy trwającej od wielu lat współpracy ze Szkołą Główną Handlową. Efektem są interesujące zajęcia w szkole i na uczelni. Przedsięwzięciu patronuje profesor Kamila Raciborska.

  

wiecej

W I Liceum klasa humanistyczna istnieje od roku 1972, czyli w pewnym sensie od zawsze. Moda na humanistykę przychodzi i odchodzi, ale zawsze powraca, gdyż przedmioty humanistyczne kształcą umiejętności przydatne każdemu, niezależnie od profesji. W I Liceum na poziomie rozszerzonym nauczane są przedmioty humanistyczne: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski. Wiele jest wiedzy z zakresu filozofii i historii sztuki.

Maria Salach w czasie wizyty w Belwederze, 2020

wiecej

Dlaczego wybrać liceum na swej edukacyjnej drodze? Dlaczego I Liceum im.Marii Skłodowskiej-Curie? Jedna z odpowiedzi wiąże się z fizyką - dziedziną wiele wymagającą, ale i oferującą olbrzymie możliwości. Zalety uczenia się fizyki opisał profesor Jarosław Krakowski.

 

Konrad Jówko w Centralnym Laboratorium Fizycznym Politechniki Warszawskiej

 

wiecej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Rosyjskiego uczniowie I Liceum przygotowali językową niespodziankę. Warto zobaczyć, posłuchać. Miniprojekt koordynowała rusycystka Agnieszka Babicka.

 

wiecej

 Michał Tarnowski odniósł sukces w III Konkursie Wymowy Angielskiej. Gratulacje dla Michała Tarnowskiego i anglistki Joanny Trandziuk.

 

wiecej

W Mistrzostwach Regionu Siedleckiego, w Lekkoatletyce Szkół Ponadpodstawowych w Siedlcach I Liceum zdobyło sześć medali. Gratulacje dla zwycięskiej superdrużyny i trenera Grzegorza Wyszomierskiego.

wiecej

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej, turniej piłki ręcznej to wspaniały sukces grupy chłopców z I Liceum. Trenerem drużyny jest Grzegorz Wyszomierski. Gratulacje!

wiecej

Uczniowie klas pierwszych obejrzeli wystawę "Jestem", dla której inspiracją stała się setna rocznica urodzin Karola Wojtyły. Napisali interesujące recenzje, świadczące o wnikliwości, talencie obserwacji. Spotkanie artystyczne w galerii, z kuratorką wystawy Joanną Błońską zorganizowała Katarzyna Skibniewska.

wiecej

Dwa zespoły: Paulina Dębkowska i Marta Staniszewska oraz Oliwia Bielińska i Daria Małko przygotowały ważny, interesujący projekt, dzięki któremu zakwalifikowały się do drugiego etapu zmagań w ramach Sejmu Dzieci i Młodzieży. Projekt koorynowała historyk Izabela Staręga. 

Udział w konkursie SDiM kosztował nas wiele pomysłów i kreatywności. Nad pracą spędziłyśmy długie godziny. Bardzo spodobał nam się temat tego projektu, przez co przyjemnie pisało się nam tę pracę. Dzięki niemu pogłębiłyśmy swoją wiedzę na temat kardynała Stefana Wyszyńskiego. Efekty naszej pracy były dla nas zadowalające. Bardzo cieszmy się, że mogłyśmy wziąć udział w tym konkursie. - Marta Staniszewska i Paulina Dębkowska

     

wiecej

"Nieoczywisty świat Geografii" to konkurs fotograficzny zorganizowany przez Uniwersytet Śląski, w którym Oliwia Oniśk zdobyła drugie miejsce. Gratulacje! Cieszymy się, że Oliwia zadziwiła jury konkursowe swoim spojrzeniem na świat, kreacyjnością i umiejętnością przekazania myśli. 

wiecej

Uczniowie I Liceum wzięli udział w Totalnym Dyktandzie Języka Rosyjskiego. Było to interesujące wydarzenie ogólnopolskie, sprawdzające znane umiejętności, ale też - ze względu na formułę - wymagające nowych umiejętności związanych z trybem, rytmem pracy. Organizatorem jest Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego, a szkolnym koordynatorem rusycystka Agnieszka Babicka.Trzecie miejsce zajęłą Julia Ambroziak vel Mrozowicz. Gratulacje, wyrazy uznania!

 

  

wiecej

Julia Jurczak zdobyła wyróżnienie w ogółnopolskim konkursie polonistycznym Centrum Humanistycznego Logos "Z poprawną polszczyzną na co dzień". Gratulacje dla Julii Jurczak.

wiecej

Julia Jurczak i Dominika Kraska zakwalifikowały się do finału IX Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego. Gratulacje dla nich i życzenia powodzenia. Nieformalne hasło konkursu bieżącego roku: "Pamiętajmy o logice. Tam, gdzie jej brak, należy doszukiwac się podstępu" (Arthur Conan Doyle, "Przygody Sherlocka Holmesa").

wiecej

Dominika Kraska została finalistką Olimpiady Filozoficznej.

Patrycja Baranek została finalistką Olimpiady "Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego".

Gratulujemy wiedzy, umiejętności, wytrwałości. 


 

 

wiecej

 Uczniowie, uczennice I Liceum reprezentują szkołę w olimpiadach przedmiotowych drugiego stopnia.

      

wiecej

Julia Burzyńska i Władysław Młynik zakwalifikowali się do finału Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im.Generała Sylwestra Kaliskiego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Władysław Młynik zajął miejsce czwarte. Gratulacje.

wiecej

 Grupa osób z klasy politechnicznej brała udział w realizacji projektu Etwinning pt. “Stay at home, read a book, watch a movie”. To czwarta akcja I Liceum w ramach międzynarodowej akcji ETWINNING. Koordynuje ją anglistka Ewa Witkowska.

             

wiecej

Grupa uczennic z dwóch klas humanistycznych oraz klasy matematyczno-geograficznej wzięła udział w ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej "Żonkile". Organizatorem wydarzenia - warszawskie Muzeum Polin. Punktem wyjścia jest rocznica powstania w getcie warszawskim, natomiast efektem nowe międzynarodowe znajomości, oparte na dyskusji o historii, odmienności kulturowej. Z grupą z liceum Prusa otwieraliśmy akcję, przeprowadziliśmy pierwsze spotkanie z młodzieżą z Izraela.

wiecej

W grudniu sokołowską drukarnię opuściły długo oczekiwane egzmplarze poezji Dominiki Kraski. Gratulacje dla Poetki, życzenia sukcesów z świecie literackim. Tom wierszy nosi tytuł "Definicja". Recenzję napisała Paulina Kaniuk.

wiecej

Ogólnopolski Ranking Liceów poświadcza wysokie wyniki nauczania w I Liceum im.Marii Skłodowskiej-Curie. Po raz kolejny szczycimy się symbolem dobrej szkoły, Brązową Tarczą przyznawaną najlepszym liceom w Polsce.

wiecej

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymują: Władysław Młynik i Julia Jurczak. Gratulujemy im nieprzeciętnej wiedzy, wspaniałych i wciąż doskonalonych umiejętności. Gratulacje także dla Rodziców, klas i wychowawców.


 

Rada Powiatu Sokołowskiego przyznała stypendia bardzo licznej reprezentacji I Liceum. Niewątpliwie był to wspaniały przedświąteczny prezent dla uczniów, ale i bardzo znacząca nagroda dla szkoły. Jest to bowiem wyraz uznania dla pracy młodzieży i osób wspierających ich na co dzień w pozyskiwaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności. Przewodniczący Rady Powiatu, pan Jacek Odziemczyk podczas grudniowej sesji przeprowadzonej w trybie zdalnym, przedstawił stypendystów za rok szkolny 2019/2020. W gronie 27. nagrodzonych znalazło się 23. reprezentantów I Liceum. Jesteśmy dumni z naszej młodzieży, życzymy wielu sukcesów, cenimy ciężką pracę i chęć rozwijania pasji, ciągłego doskonalenia.

 

wiecej

Zachęcamy do dzielenia się wiedzą o losach absolwentek, absolwentów I Liceum. O Agacie Skorupce i Pawle Burzyńskim można przeczytać TUTAJ. O Aleksandrze Głowacz TUTAJ. Nową osobą w panteonie jest Piotr Trębicki. Zapamiętaliśmy go jako osobę aktywną w środowisku szkolnym, z wielką energią, pasją działania społecznego.

  

wiecej

Projekty fizyczne realizowane przez profesora Jarosława Krakowskiego w I Liceum: Wybieram e-Fizykę, Holomakers, MAKEITREAL, Stem For Youth oraz MatFizChem. Współpracuje z nauczycielami matematyki, chemii, angielskiego.

wiecej

Projekty chemiczne, we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, koordynuje profesor Bożena Walenciej.

wiecej

Wyjazdy do Grecji, Włoch, Zieloną Szkołę organizuje od wielu lat profesor Grzegorz Witkowski.

wiecej

wiecej

Grupa teatralna "Preteksty" bierze udział w różnych konkursach teatralnych, turniejach recytatorskich, warsztatach teatralnych i innych... Jest współorganizatorem Festiwalu Teatrów Amatorskich "Szpulka". Zespół prowadzi profesor Urszula Kosieradzka.

wiecej

Zespół wokalno-instrumentalny prowadzi profesor Izabela Staręga.

wiecej

 Zespół muzyczny "Prowokacja" prowadzi od lat w oryginalnym stylu profesor języka angielskiego Paweł Woźniak.

wiecej

LOkowisko to Szkolny Dzień Języków Obcych, czyli pierwszy dzień wiosny w I Liceum. Przygotowują go utalentowane osoby z różnych klas wraz z naczycielami języków obcych. 

wiecej

23 listopada 2020 I Liceum wzięło udział w międzynarodowym projekcie polsko-izraelskim "Jesteśmy Razem". Celem jest integracja środowisk odmiennych historycznie, kulturowo, językowo; podejmowanie dialogu mimo różnic. Szkoła nasza uczestniczy w projekcie od początku jego istnienia.

wiecej
BIP RSS
 
CMS Toruń