KRONIKA

Wizyta Prezydenta Rzeczpospolitej (19 września)

W I Z Y T A  P R E Z Y D E N T A 

R Z E C Z P O S P O L I T E J

18 września 2015 roku z pewnością przejdzie do historii naszego miasta. A wszystko za sprawą wizyty prezydenta Andrzeja Dudy. Polityk tak jak obiecał, odwiedza miasta, w których zwyciężył znaczną większością głosów w wyborach prezydenckich, które odbyły się w maju bieżącego roku. Prezydent swoją wizytę rozpoczął od złożenia kwiatów pod pomnikiem ks. Stanisława Brzóski - generałowi powstania styczniowego, który pośmiertnie został uhonorowany Orderem Orła Białego przez Lecha Kaczyńskiego.

Następnie na Szewskim Rynku odbyło się otwarte spotkanie prezydenta z Sokołowianami. Andrzej Duda dziękował za głosy, a  o swoim wyborze mówił: Wybraliście sobie prezydenta, to jest!  Polityk chwalił Sokołów, a także stawiał za wzór ogromnej tolerancji i szacunku niezależnie od poglądów, bo jak powiedział, mieszkaliśmy w mieszance narodowościowej i kulturowej. Pan  prezydent mówił o aktualnej sytuacji politycznej, a także nawiązał do historii. Podkreślił, że to z naszego miasta i jego okolic pochodzi aż stu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Choć przemówienie trwało zaledwie kilka minut, zgromadziło wielu mieszkańców, w tym liczne grono pedagogiczne i uczniów naszej szkoły. Na koniec przez kilkadziesiąt minut Andrzej Duda rozmawiał z mieszkańcami, a także robił pamiątkowe zdjęcia z nimi.

Takie ważne wydarzenia tworzą historię naszego miasta, a my ją współtworzymy.

Zapraszamy do przypomnienia sobie tego spotkania.

BIP RSS
 
CMS Toruń