KRONIKA

Wycieczka edukacyjna klasy drugiej politechnicznej (4 kwietnia)

 

Klasa II A politechniczna


 

4 kwietnia 2016 uczniowie klasy drugiej odwiedzili instytuty naukowe PAN – Instytut Fizyki  i Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, gdzie mieli możliwość zapoznania się z aktualnym stanem i metodami badań w mikro- i makroświecie. 

W Instytucie Fizyki PAN poznali metodę epitaksji z wiązki molekularnej pozwalającą uzyskiwać struktury niskowymiarowe (cienkie warstwy, druty kwantowe i kropki kwantowe) oraz możliwości zastosowania praktycznego tego typu struktur; stan badań nad wykorzystaniem nanocząstek  do zwalczania komórek nowotworowych , a także zasada działania i możliwościami wykorzystania elektronowego mikroskopu skaningowego. P

o przerwie na posiłek i przemieszczeniu się do CAMK,  uczestniczyliśmy w wykładzie „Skąd się biorą czarne dziury? ”, podczas którego zapoznaliśmy się z aktualnym stanem badań   tych tajemniczych obiektów.

                                                                                                                      Jarosław Krakowski

BIP RSS
 
CMS Toruń